Grote dieren | planten en dieren herkennen 

Ede ligt grotendeels op zandgronden. Dit zand is (ruw) deels aangevoerd door landijs en deel (fijn) door de wind. Hierdoor vind je rond Ede bepaalde plantensoorten veel en anderen weer minder. Het type vegetatie trekt weer bepaalde diersoorten aan. Deze dieren zijn weer een prooi voor andere dieren. Hier een overzicht van veel voorkomende grote dieren.   (c) alle foto's op deze pagina: Pixabay.


Ree

Edelhert

Damhert


Vos

Wild zwijn

Wolf


Das

Boommarter

Mouflon op Hoge Veluwe (niet inheems)