Parklaan 2023 | chronologisch verslag | Deel III

In dit onderdeel aandacht voor de aanleg van de ringweg-oost: de Parklaan. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over het tracé. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  2023 | september | rond de Hoekelumse Eng

De rijbaan richting de Reehorst is klaar en geasfalteerd. Nu worden aan de andere zijde een reeks leidingen in de grond aangebracht. Op 4 september is de tunnel onder de A12 geasfalteerd. Goed is te zien hoe de weg hier straks afbuigt naar de A12 en daarbij de nieuwe fietserstunnel passeert.


2023 | augustus | werkzaamheden Bennekomse- en Edeseweg

Files en dagelijkse chaos bij Albertstunnel en de toegang tot de ENKA-buurt.

Voortgang ter hoogte van het theehuis van Hoekelum. Het fietspad rechts is tijdelijk. Hier komt op termijn een voetpad.

Ter hoogte van de Bovenbuurtweg is een hoge geluidsmuur geplaatst, die direct het geluid van de A12 dempt.


2023 | juni | Hoekelumse Eng en Bovenbuurtweg

De fietstunnel op de Hoekelumse Eng is klaar. Fietsers gaan hier straks onder de Parklaan door. Langs de Bennekomseweg worden de contouren zichtbaar van de nieuwe weg hier. Fietsers blijven straks aan de westzijde en voetgangers aan de oostzijde hiervan.

De tunnel over de A12 is geopend en je kunt er al doorheen kijken. Ter hoogte van de Bovenbuurtweg zijn geluidsschermen geplaatst langs de Parklaan.


2023 | 19 juni | opening Generaal Hackettlaan

Op maandag 19 juni opent het deel van de Parklaan, tussen de vernieuwde rotonde in de N224 en het al eerder geopende deel bij het World Food Center. Dit deel van de nieuwe weg heet 'Generaal Hackettlaan'.

In de week voorafgaande aan de opening werden de toplaag en de lijnen en markeringen aangebracht.


2023 | juni

Het deel van de Nieuwe Kazernelaan nabij de Eikenlaan is van een autoweg nu een fietspad geworden. Het twee-richtingen-fietspad gaat hier over in de Kazernelaan. Dit deel van de Generaal Hackettlaan krijgt tot aan de Simon Stevin geen eigen nieuw fietspad. Wel is er een klein stukje nieuw fietspad vanaf de Simon Stevin naar de Generaal Hackettweg. 

Vanaf hier is de Nieuwe Kazernelaan omgetoverd tot een fietspad, gezien richting de Eikenlaan. Gaat open op 19 juni.

Het fietspad op de plek van de vroegere Nieuwe Kazernelaan, gezien vanaf de Eikenlaan. Rechts ligt de Generaal Hackettlaan.

Kaart nieuwe situatie fietsers: rood= dubbel fietspad, blauw= lokaal verkeer en fietspad, geel= autoverkeer naar, van en over de Generaal Hackettlaan (1), 2= kruispunt Eikenlaan en Brigadelaan, (3)= bouwlocatie 'Helden van de Heide'.

De vernieuwde rotonde in de N224

Ter hoogte van Simon Stevin. Tussen de nieuwe weg en de Nieuwe Kazernelaan is een geluidswal geplaatst.

Generaal Hackettlaan ter hoogte van Elias Beeckman. Tussen beide wegbanen zit een hoogteverschil.


2023 | mei | rotonde N224

In het oorspronkelijke plan zou er naast de bestaande rotonde in de N224 een nieuwe worden gemaakt. Een half jaar terug is toch besloten de huidige rotonde alleen aan te passen. Dat is nu gebeurd. Ter hoogte van de toegang tot de Simon Stevin worden geluidswerende maatregelen getroffen.


2023 | mei | deel Parklaan opengesteld

Het deel tussen de Stormbaan en het Bospark is al opgesteld voor het verkeer. In juni wordt hier nog wel een toplaag asfalt op aangebracht.


2023 | april | wegen krijgen vorm

Dubbel fietspad tussen WFC en Veluwse Proeftuin.


2023 | april | Bovenbuurtweg

Deze foto's: 9 april | wegverlegging is afgerond

Deze foto's: 4 april | verleggen van de Bovenbuurtweg, zodat er ruimte komt voor de Parklaan


2023 | april | asfaltering

Aanleg fietsviaduct onder de Bennekomseweg/Parklaan ter hoogte van landgoed Hoekelum