Parklaan 2023 | chronologisch verslag | Deel III

In dit onderdeel aandacht voor de aanleg van de ringweg-oost: de Parklaan. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over het tracé. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  2023 | maart

Langs de A12 wordt gewerkt aan de aanleg van een hoofdgasleiding en het asfalteren van dit deel van het traject. De Bennekomse zijde van de tunnel onder de A12 is nu zichtbaar gekomen.

Ter hoogte van de Bennekomseweg wordt gewerkt aan de fietstunnel, die onder de Parklaan komt te liggen. De tunnel ligt in het snelfietstraject van Ede naar Wageningen.


2023 | februari

Het deel langs de A12, vanaf de Poortwachter, is geasfalteerd. De file stond hier na een groot ongeluk ter hoogte van Bennekom.
De fietser rijdt over het viaduct van de Bovenbuurtweg.


2023 | januari 

De Bennekomseweg is een jaar lang vrijwel geheel afgesloten voor alle verkeer. Je kunt alleen nog met de auto richting Bennekom.
Hier is gestart met de vervanging van het riool en de aanleg van het warmtenet.

Ter hoogte van de Veluwse Proeftuin is men bijna klaar voor het asfalteren.


Bospark

Elias Beeckman

Simon Stevin

Simon Stevin