De oude boom centraal | terug in de tijd

Bij dit lesidee kiest de docent een zeer oude boom, op een bij de leerlingen goed bekende plek. Voor die plek gaat gekeken worden hoe oud de boom is en hoe het er op de kaart uitzag rond het jaar van de aanplant en hoe de situatie daar nu is. Verschillen en overeenkomsten worden opgeschreven en daarna met elkaar (na)besproken.

Zo zou je te werk kunnen gaan:

  • Kies in de buurt van je school een oude boom op een bekende plek. 
  • Laat leerlingen via de site [ bomenkaart van Ede ] opzoeken hoe oud de boom is,
  • Bekijk vervolgens via de site [ Topotijdreis ] hoe het er op deze plek uitzag in dat jaar.
  • Laat de leerlingen de situatie vergelijken met het nu via de optie 'Vergelijken'.
  • Via de Streetview-optie binnen Google Maps kan virtueel rondgekeken op die plek.
  • Kijk eens in Wikipedia hoe oud zo'n boom kan worden.
  • Laat de leerlingen vijf verschillen opschrijven voor die plek en vijf zaken die nog (ongeveer) hetzelfde zijn.

Voorbeeld in Ede:
Zomereik uit 1880 naast de Sterrenberg, pal staand aan de Raadhuisstraat.
Let hierbij op de ligging van de vroegere Bergstraat. Mee te nemen: aanleg Raadhuisstraat, bouw nieuwe gemeentehuis. 

De locatie van de boom is aangegeven met een blauw kruis.

Voorbeeld in Lunteren:
Zomereik uit 1870 aan het Beeklaantje in Lunteren.
Neem in het onderzoek het gebied De Honskamp mee. Zie ook hoe matig de boom erbij staat nu.