De Oude Kerk  |  Centrum  |  Toen en Nu

Gelukkig hebben we in Ede al onze oude kerken nog. In steden als Groningen zijn, door snelle ontkerkelijking na 1945, vrijwel alle kerken gesloopt of van een andere functie voorzien. De Oude Kerk in het centrum wordt nog steeds als kerk gebruikt. De omgeving van de kerk is wel onderhevig geweest aan grote veranderingen.


Oude Kerk

TOEN: circa 1927. Bron: KVR.

TOEN: onbekend. Bron: Historisch Museum Ede.

TOEN: 1957. Bron: Historisch Museum Ede.

TOEN: 1974.  Zich vanaf de Paasbergerweg. Bron: K. Visser. 

NU: 2021.  Zicht vanaf het Raadhuisplein.


De Oude Kerk in Ede is eigendom van de Hervormde Gemeente van Ede (PKN) en wordt op zon- en christelijke feestdagen gebruikt voor kerkdiensten. Daarnaast worden er in de kerk regelmatig orgelconcerten en kooruitvoeringen georganiseerd. De toren is eigendom van de gemeente Ede. De kerk vindt haar oorsprong omstreeks 1200 in een kleine stenen hallenkerk. Vermoedelijk heeft daarvoor op dezelfde plek een houten kerkje gestaan. De toren dateert uit de 14e eeuw en een deel van het huidige gebouw van omstreeks 1470. In de 14e eeuw werd het 'schip’ verlengd en werd de huidige toren gebouwd. Als gevolg van oorlogshandelingen werd de kerk in 1421 verwoest. Bij de herbouw verrees het koor zoals dat er nu nog is. De grotendeels in tufsteen opgetrokken onderbouw van de kerktoren dateert waarschijnlijk uit de 15e eeuw; in de 17e eeuw is hij verhoogd met baksteen. Aan de twee voorgevelhoeken van de toren herinneren bewerkte consoles en kroontjes aan de tijd van voor de reformatie. Voor de beeldenstorm droegen zij de beelden van Johannes de Doper en Sint Barbara. In 1946 is een plaquette op de toren aangebracht ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Van 1963 tot 1967 onderging de kerk een grote restauratie en heeft toen een symmetrische vorm (terug)gekregen door het bouwen van een noorder zijbeuk. Bovendien werd het kleine torentje op de kruising van het middenschip en het dwarsschip weer in ere hersteld. In 1994 vond er weer een restauratie plaats. Onder andere de gewelven en wanden werden hersteld. Bron: Wikipedia.


Zicht op de Oude Kerk

TOEN: 1904. Zicht vanaf de Paasbergerweg. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021. Zicht vanaf het Kuiperplein.

TOEN: circa 1900. Zicht vanaf de Trapakkers op de Paasberg. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021. Zicht vanaf de Driehoek.

TOEN: circa 1980. Zicht vanaf de markt. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021.

TOEN: 1979. Vanaf de Paasberg met nieuwe gemeentehuis. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021.

NU: 7 december 2021. Vlag op de kerk: prinses Amalia is 18 jaar.


Interieur van de Oude Kerk

TOEN: 1916. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021.

NU: 2021.

NU: 2021