3.02 Oude Kerk

3.02 Old Church


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Oude Kerk in Ede is een kerk die eigendom is van de Hervormde Gemeente van Ede (PKN) en wordt gebruikt voor kerkdiensten op zon- en christelijke feestdagen. De kerk is gelegen aan de Grotestraat 58 in Ede. De kerk is een hoge, laatgotische kruiskerk die werd gebouwd in de 15e en vroege 16e eeuw. De kerk is gebouwd nadat in 1420 een romaanse kerk door brand was verwoest. In de kerk hebben verschillende evenementen plaatsgevonden, waaronder kerstconcerten van verschillende koren zoals het Enka Mannenkoor Ede, Pluskoor Geldere Vallei en Onbeperkt Talent. De kerk zendt haar diensten ook uit op YouTube.

De Oude Kerk in Ede is een laatgotische kruiskerk uit de 15e en begin 16e eeuw. De kerk is uitgegroeid van een eenbeukige kerk tot een basiliek. De kerk heeft verschillende restauraties ondergaan, waaronder restauraties in 1963-1967, 1994 en 2009. De kerktoren dateert uit de 14e eeuw. De bouwstijl van de Oude Kerk in Ede is gotisch. De Oude Kerk in Ede vindt zijn oorsprong in het begin van de 13e eeuw toen een houten kerk werd gebouwd in een begraafplaats op een zandbank. De huidige gotische structuur werd gebouwd in de 15e en vroege 16e eeuw. De kerk heeft verschillende restauraties ondergaan, waaronder restauraties in 1963-1967, 1994 en 2009. De kerktoren dateert uit de 14e eeuw. De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente van Ede (PKN) en wordt gebruikt voor kerkdiensten op zon- en christelijke feestdagen. De kerk organiseert ook orgelconcerten en kooroptredens.

The Oude Kerk in Ede is a church owned by the Hervormde Gemeente van Ede (PKN) and is used for church services on Sundays and Christian holidays. The church is located at Grotestraat 58 in Ede. The church is a tall, late Gothic cruciform church that was built in the 15th and early 16th centuries. The church was built after a Romanesque church was destroyed by fire in 1420. The church has been the site of various events, including Christmas concerts by various choirs such as the Enka Mannenkoor Ede, Pluskoor Geldere Vallei, and Onbeperkt Talent. The church also broadcasts its services on YouTube.

The Oude Kerk in Ede is a late Gothic cruciform church that was built in the 15th and early 16th centuries. The church has grown from a single-aisled church into a basilica. The church has undergone several restorations, including restorations in 1963-1967, 1994, and 2009. The church tower dates back to the 14th century. The architectural style of the Oude Kerk in Ede is Gothic. The Oude Kerk in Ede has its origins in the early 13th century when a wooden church was built in a burial ground on a sandbank. The present Gothic structure was built in the 15th and early 16th centuries. The church has undergone several restorations, including restorations in 1963-1967, 1994, and 2009. The church tower dates back to the 14th century. The church is owned by the Hervormde Gemeente van Ede (PKN) and is used for church services on Sundays and Christian holidays. The church also hosts organ concerts and choir performances.