Groene bufferzones onder druk | Bennekom

Op papier ligt Bennekom helemaal vrij van Ede, Veenendaal en Wageningen. Is de praktijk groeien deze plaatsen echter snel naar elkaar toe. De laatste stukjes groen daartussen, worden van alle kanten bedreigd. In het Binnenveld is een deel aangewezen als Natura 2000-gebied. In 2023 werd het plan 'KennisAs Ede-Wageningen' gepresenteerd. Doel is de beide plaatsen beter op elkaar te laten aansluiten. In het plan is aandacht voor de bufferfunctie rond Kraats en Binnenveld. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Beweging rond het buffergebied

De laatste jaren wordt het buffergebied ten westen van Bennekom vanuit vier kanten bedreigd: (1) oprukken van Ede | plannen volbouwen Hoekelumse Eng en verplaatsen sportvelden richting Bennekomen | (2) oprukken van Veenendaal tot aan de gemeentegrens | (3) oprukken woonwijken en universiteit naar het noorden en (4) plannen om Bennekom verder uit te laten groeien naar het westen.


Bennekom | Nergenase Bosweg

In 2022 in het nieuws: "De Nergenase Bosweg, nu een zijpad van de Molenstraat is in gevaar. Drie projectontwikkelaars bezitten alle grond er omheen. Ze willen er graag huizen bouwen voor liefst Bennekomse woningzoekenden. Tegenstanders van het volbouwen van een van de laatste stukjes boerenland aan de westkant van de Dreeslaan hebben zich inmiddels verenigd.'


De Kraats | afname landbouwfunctie

De Kraats is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Ede, gelegen in de provincie Gelderland. De buurtschap is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug ten westen van het tot de gemeente Ede behorende dorp Bennekom. De Kraats wordt ook wel het "buitengebied" van Bennekom genoemd. De herkomst van de naam is niet met zekerheid bekend, maar mogelijk is de naam afkomstig van Sint Pancratius, de beschermheer van de kinderen. In de Kraats stonden in het verleden twee kastelen: Nergena en Harslo.


Het Binnenveld | van landbouw naar natuur

Het Binnenveld is het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei. In het zuidwesten wordt het Binnenveld begrensd door de Utrechtse Heuvelrug, het gedeelte dat in de gemeente Rhenen ligt, de Grebbeberg. Het Binnenveld is in de late middeleeuwen ontgonnen en ingericht, en wordt gekenmerkt door lange rechte wegen en gebruik als weidegrond. Het zuidelijk gedeelte bevat klei-op-veen in de bodem en het westelijk gedeelte was ooit een hoogveen, dat na de middeleeuwen is ontgonnen. 


De Groene Wig | einde van een bufferzone

De Groene Wig is het groene gebied tussen Ede en Bennekom. Hiertoe behoort landgoed Hoekelum, de Hoekelumse Eng en het gebied ten noorden van de Halderbrinkweg. Dit gebied wordt bedreigd. Bedoeling is op de Hoekelumse Brink te gaan bouwen en de sport velden hier, te verplaatsen naar de zuidkant van de A12. Als dat gebeurt (rond 2028), is deze bufferzone gehalveerd qua omvang.

Bosgebied op de Hoekelumse Eng, aan de zuidkant van de A12.

Er is sprake van dat er (na 2027) sportvelden op deze plek gaan komen, zoals die nu liggen op de Hoekelumse Eng.


Tegen Wageningen-Hoog aan | laatste open snippers

Langs de Oude Diedenweg liggen nog een paar oude akkers, die een buffer vormen met Wageningen-Hoog. Dit is op zich een groen bebost gebied, maar wel helemaal volgebouwd met bungalows.

Rechts de Oude Diedenweg.  Links beging Wageningen-Hoog.