Veluwse Proeftuin  |  planologische missers in Ede

Voorjaar 2021 startte de bouw van een woongebied op het World Food Center, dat de exotische naam 'Veluwse Proeftuin' meekreeg. Het betreft een hoge woontoren en diverse lagere woontorens en huizencomplexen. De woontoren van fase 1 heeft inmiddels vorm gekregen en mijn angst van twee jaar terug blijkt bewaarheid: het gebouw is te hoog voor de gekozen natuurlocatie en het sluit niet aan op het historische bosgebied De Sijsselt. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


De casus | hoogbouw versus natuur

De eerste woontoren (fase 1) staat met de achterzijde pal tegen de bomen van het oudste bos bij Ede: de Sijsselt. De takken van de vliegdennen raken bijna de balkons. Je zou op deze plek architectuur verwachten, die meer recht doet aan de landschappelijke geschiedenis van deze plek. De bewoners kijken vanuit de hoogte uit over het Bospark, richting station en Keetmolen. Zij zullen niet klagen over hun plek. In de plannen is sprake van een groene begroeiing van de gevels (inmiddels aangebracht) en een eettuin (nog te realiseren). Op de Floriade van 2022 kon je zien dat dit een verschijnsel van deze tijd is. Wie wel eens een boompje op zijn/haar balkon heeft gezet, weet hoe moeilijk het is die in leven te houden en te voorkomen dat afvoeren niet verstopt raken met bladeren, bloemen en ander afval van de begroeiing. Het is en blijft een flat die tegen een historisch bos aan staat. Een misser dus en dat had de gemeente beter moeten vastleggen in het bestemmingsplan. 


Wat beter tot zijn recht komen de huizen van fase 1 (veel gebruik van hout), de appartementen van de lagere fase 2 van de Veluwse Proeftuin en de Gelderse Stadstuin, die verder van de bosrand staat. Maar ook hier: er worden gewoon blokkendozen in een zandvlakte gebouwd, net als overal in Nederland het geval is.

Enkele jaren terug maakte ik zelf een plan voor de bouw van groene huizen en appartementen, langs de rand van de Sijsselt. Klik op de knop.


Locatie

Je kunt de kaart bewegen met muis (pc) of vingers (telefoon/tablet)

Je kunt in- en uitzoomen en 360-graden rondkijken met muis (pc) of vingers (telefoon/tablet). Situatie: hoogste punt is nog niet bereikt. Bron: Google Streetview.


De bouw vanaf 2021

Situatie voorjaar 2023 | de 10 verdiepingen kussen de Sijsselt

Links het kantoor van MIX architectuur

Groen op elke verdieping bij fase 1

Houtgebruik bij de huizen langs de Sijsselt

Het lagere fase 2-complex

In maart 2021 waren de contouren van de hoogste toren al zichtbaar. Op de achtergrond is de Sijsselt te zien. Ik had toen nog niet door dat het gebouw tien verdiepingen zou krijgen, al was dat (maart 2021) al wel te zien op dit bord bij de bouwplaats (zie tekening).

Aan de voorzijde is een flink stuk bos gekapt, voor de aanleg van de Parklaan.

De achterzijde staat pal op de bomen van de Sijsselt.

Vanaf de bosrand is ook de Stingerbol te zien.

Aan de Sijsseltkant is te zien hoe dicht het complex op de bomen wordt gebouwd. Situatie november 2022.