Stationsweg | de oneven kant | huis voor huis

Het is een genot de gehele Stationsweg eens af te lopen of te fietsen. Even leek het erop in de jaren '90 dat alle villa's het loodje zouden leggen en vervangen zouden worden door (vaak lelijke) appartementencomplexen. Gelukkig zijn vrijwel alle oudere panden hier nu een gemeentelijk monument geworden. Hiermee zijn ze gered van de sloop. Op deze pagina loop ik heen via de even nummers en op deze pagina loop ik weer terug aan de oneven kant (= deze pagina). Voor informatie bij de panden heb ik gebruik gemaakt van het boek 'De Stationsweg in Ede', uit 2013, van Kees van Lohuizen. Hier is ook een herdruk van beschikbaar. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Deze pagina is nog in ontwikkeling.


De oneven kant | 133 tot 1


119 - 133

Alle panden die bij deze nummers hoorden, vlakbij het station Ede-Wageningen, zijn verdwenen of hebben een ander adres gekregen. Zo was 123 het nummer voor de Friso- en Mauritskazerne. Op nummer 131 woonde ooit de stationschef en op 133 de stationsopzichter voor het onderhoud. Deze panden zijn al voor de jaren '80 afgebroken. Hier vind je nu een parkeerterrein en nog een paar jaar het busstation. Als het nieuwe station klaar is moet hier een park komen, maar de gemeente heeft het ook al over '200 appartementen'. [ klik hier

 

Hier staat tijdelijk, tot 2024, het projectgebouw voor het nieuwe station Ede-Wageningen.


117

Dit is nu een nieuw appartementencomplex, met het zicht op de Keetmolenweg. Tot in de jaren '80 stond hier een hotel. Dat heette eerst Terminus en later heette het Hivernal. [ zie hier

Onderin het complex zit een advocatenkantoor, aan de Stationswegzijde.


Informatie bij de nr's 51-115 volgt nog.


49

Dit huis staat ver van de Stationsweg af en het perceel liep vroeger nog verder door. Je moet rechts langs nr 47 kijken om het te kunnen zien. De bouwaanvraag stamt uit 1924. Hier woonden een hoogleraar, KNO-arts en notaris.


47

Dit huis is gebouwd in 1925 en ontworpen door H.A. Eijlander, voor de eigenaar van Buitenlust (45abc). Het zou rond 1990 afgebroken worden voor de bouw van de appartementen op de grond van 45abcd, maar is toch blijven staan. Het staat nu naast de appartementen, die zijn gekomen op de plek van Buitenlust en kantoorwinkel Magnolia.


45d

Op deze plek stond villa Irene, gebouwd in 1899. Rond 1936 begint mevrouw Strijkers in het pand typcursussen te geven. Het groeit uit tot een opleidingsinstituut. In 1953 komt daar een winkel in kantoorapparatuur en -meubelen bij. De naam hiervan wordt Magnolia, naar de boom in de tuin. Het pand wordt meerdere malen verbouwd en uitgebreid. In 1980 verhuist het naar de Heestereng. Het pand werd in 1990 afgebroken. Hier staan nu appartementen. Zie foto bij 45abc. Bron: Gemeentearchief Ede.


45
abc

Tot 1884 staan er in dit gebied geen huizen. Wel was er een slachthuis. Meest bekende complex op deze plek is villa Buitenlust geweest. In 1899 is de villa gebouwd op wat nu 45c zou zijn geweest. In 1908 vindt een uitbreiding plaats met een café en een concertzaal (45a en b). In 1970 kocht de gemeente Ede het. In 1979 werd het gekraakt door leden van jongerencentrum Octopus. In 1980 verhuisden die naar de Parkweg. In 1980 is dit complex in zijn geheel gesloopt. Nu staat er een appartementencomplex, dat ook het gebied van 45d beslaat.


Informatie bij nr's 21-43 volgt in april 2022.


19

Dit is het eerste pand aan de oneven kant dat er nog staat, gezien vanaf het Oude Politiebureau. Het is gebouwd in 1880 als woonhuis, maar nu in gebruik als kantoor. Rond 1916 woonde hier de houthandelaar Leendert Tulp. Vanaf 1932 woonden er enkele tandartsen en ook een notaris behoorde tot de bewoners.


15
17

De panden die stonden op nummer 15 en 17 zijn door de gemeente aangekocht in 1992 en daarna gesloopt. Het betrof een kleine boerderij met bijgebouw, dat van voor 1844 stamde. Het bleef tot 1992 in bezit van de familie van Steenbeek.

Bij de foto: genomen in 1990 toen van Steenbeek hier een makelaardij voerde. Twee jaar later werd het afgebroken. Links zie je het nieuwe politiebureau. Bron: Gemeentearchief Ede.


5-
13

De nummers 5 t/m 13 waren oorspronkelijk toegewezen aan houthandel Tulp. Op de plek van de nummers 1-17 staat nu een appartementencomplex, gebouwd in 1998. Op dit gebied stonden, naast villa Heesterheide en villa Beukbergen, de woning van de familie Tulp, die hier hun houtbedrijf hadden. Dit houtbedrijf liep door tot aan de Klinkenbergerweg. Dit gebied werd al in 1854 gekocht. In 1862 verrees de eerste houtloods. De mammoetboom, die er nog steeds staat, stamt uit 1885. In 1904 kwam er een stoomhoutzagerij en -schaverij. In 1912 was er een grote brand. Villa nr 5 was in 1909 gebouwd naar een ontwerp van Albert Kool. Nummer 5 was het kantoor. De sloop van dit terrein vond plaats in 1976. Op nr 13 heeft een woonhuis gestaan, waarvan slechts een tekening rest. 


1-
3

Oorspronkelijk was Villa Heesterheide Stationsweg nr 1. Het werd in 1884 gebouwd. Na de aanleg van de Breelaan, kwam dit pand aan de Breelaan te liggen. Dit gebouw is vele keren verbouwd en is nu een restaurant. Heel lang was het het  politiebureau van Ede, waardoor het nu bekend staat als het 'Oude Politiebureau'. Op nr 3 stond het huis 'Beukbergen' en werd rond 1884 gebouwd.  in dit pand was van 1953 tot 1968 de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te vinden. Het pand is in 1977 gesloopt.

Huisnummer 1 maakt tegenwoordig deel uit van een winkel- en appartementencomplex, dat gebouwd is op het terrein van houthandel Tulp en enkele villa's die hier stonden.