Westtunnel Stationsweg - Oude-Bennekomseweg 

Als onderdeel van het nieuwe station Ede-Wageningen en de plannen voor een snelfietsroute van Ede naar Wageningen, is een nieuwe fietstunnel gepland onder de spoorlijn, in het verlengde van de te herinrichten Stationsweg (2). Deze tunnel gaat Westtunnel heten. Voor fietsers en voetgangers wordt hiermee de oude spoorovergang op deze plek in ere hersteld. Deze fietsroute maakt deel uit van de snelfietsroute Ede-Wageningen en kruist die van Arnhem naar Veenendaal, die over de Westtunnel straks loopt (zie blauwe lijn op de kaart). Bij de afbraak van het huidige station, zal augustus 2024 de huidige tunnel onder het spoor verdwijnen. Deze tunnel ligt nu nog een aantal meter ten oosten van de aan te leggen nieuwe tunnel. Op het terrein voor de Frisokazerne is van 2022-2023 in drie delen de nieuwe tunnel (eigenlijk is het een viaduct met drie losse delen) gebouwd. 

Het grootste deel is 21 meter breed, 22 meter lang en 6,5 meter hoog. Deze drie delen worden in 2024 in een treinvrije periode (tweede week van augustus), onder het spoor geschoven, ter hoogte van appartementencomplex De Witte Hinde. Hiervoor is inmiddels een helling aangelegd op het Noordplein, met een hellingshoek van 6%.  De huidige Stationsweg wordt later op deze plek verlaagd, waarna fietsers in een rechte lijn onder het spoor kunnen doorfietsen. Daarna kunnen ze rechtsaf naar de Parkweg, linksaf naar het nieuwe station (7) en rechtdoor naar de nieuw te bouwen fietstunnel onder de Emmalaan en daarna hun weg vervolgen richting Bennekom, aan de rechterzijde van de inmiddels geopende Parklaan (6). In de aangepaste plannen van de bouw van het nieuwe station, zijn de perronopgangen vanaf deze tunnel vervallen. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Impressie van de fietstunnel (1), gezien richting de Stationsweg, vanaf Zuidplein (5) (c) projectbureau station Ede-Wageningen). De tunnel bestaat uit drie delen en tussen de sporen is de ruimte opengehouden. Aan één zijde komt een voetpad. Er komt hier geen rechtstreekse opgang naar de sporen. 

Huidige situatie. De weg op de voorgrond wordt (iets naar links) een verdiept liggend fietspad, dat ter hoogte van het station onder het spoor zal gaan (1). Rechts is het Witte Hindepark. De kiss-and-rideplek verschuift meer naar links (4). Huidige weg wordt doodlopende weg De Witte Hinde.

Uitleg bij de kaart: blauwe lijn= snelfietsroutes, (1) de aan te leggen nieuwe fietstunnel onder spoorlijn door, (2) Stationsweg, (3)= appartementencomplex De Witte Hinde, (4)= nieuwe kiss-and-ride-locatie noordzijde station, (5)= Oude Bennekomseweg (richting tunnel Emmalaan), (6)= Parklaan (Klinkenbergerweg met Albertstunnel), (7)= in aanbouw zijnde station Ede-Wageningen met overdekte fietsenstalling, (8)= nieuwe busstation op Polar Bearsplein, (9)= geplande parkeergarage op Polar Bearsplein.   (c) kaart: gemeente Ede.


2024 | kaart planning plaatsing tunnel

Op de informatiebijeenkomst op 30 mei 2023 in de Reehorst werd deze kaart getoond. Er is op te zien via welke route in de tweedee week van augustus  2024 de tunneldelen vervoerd zullen worden en waar de 'glijbaan' komt voor het plaatsen van de tunneldelen (tussen 2 en 3). Ik heb op de kaart aangebracht: (1)= locatie waar op dit moment de drie tunneldelen worden opgebouwd, (Pijlen)= route die de tunneldelen op een wagen met veel wielen gaat afleggen, (2)= monumentale Amerikaanse eik die eerst gekapt zou worden omdat anders de tunnel er niet langs kan, maar na overleg gespaard zal blijven, (3)= het buschauffersgebouw wordt nog niet afgebroken, maar krijgt een andere bestemming; het andere deel met Kapa Docie blijft staan totdat zij zijn verhuisd, (4)= deze twee monumentale zomereiken blijven gespaard. Bron basiskaart: omgevingsoverleg Ede.


2024 juni | toegangsroute bedekt met grondplaten

Speciaal voor het inrijden van de tunneldelen, in de tweede week van augustus, worden er vanaf de Keetmolenweg af, honderden metalen grondplaten gelegd voor het geven van stevigheid aan het gele zand hier. Na het plaatsen van de tunneldelen, zullen ze weer worden verwijderd. Deze foto's: 27 juni 2024.


2024 juni | veiligheidshekken plaatsen

Bijna een jaar lang was er niemand bezig met de tunneldelen, maar juni 2024 waren ze weer terug. De diverse delen krijgen een laatste finishing touch. Zo zijn op de bovenranden hekwerken geplaatst.


2024 januari | gereed maken toegangsroute

Januari 2024 | ten oosten van de Klinkenbergerweg

April 2024: Noordplein.


2023 | ontwikkeling tunneldelen

Op het terrein van het vroegere LUAS-opleidingsgebouw was vanaf begin 2023 de bouw bezig van de tunneldelen. Die liggen inmiddels klaar en zullen (pas) zomer 2024 over de weg vervoerd worden naar de tunnellocatie. In een treinvrij weekeinde wordt hier het spoor verwijderd en het talud uitgegraven. De tunneldelen zullen daarna één voor één worden in getakeld, waarna het spoor weer opnieuw zal worden opgebouwd. De bouw van de tunnel zal vergezeld gaan van de afbraak van de laatste delen van het station uit 1983. De huidige tunnel tussen de sporen zal verdwijnen.