afbraak flats  |  Ede-zuid

Gemeente Ede en Woonstede maken komende jaren plannen voor de renovatie, sloop, en nieuwbouw van woningen in Ede-Zuid. De Merlijn- en de Van Eekelenflat zullen tegen de vlakte gaan en de andere zes flats zullen worden gerenoveerd. Ook de buitenruimte met speeltuinen, groen en parkeren wordt opgeknapt. Zo wordt het hopelijk een meer groene buurt waar kinderen veilig spelen en buren elkaar ontmoeten. In totaal gaat het om 930 woningen in de acht flats. Het wachten is op een uitgewerkt plan voor dit gebied. Voor meer informatie: [ zie hier ]


Plangebied

De rode gebieden met de flats: Stroombergflat, De Elskamp, Groot Haversteeg, De Brugge, Groot Derxsgoed en de WilleMarisflat wordt gerenoveerd. Binnen het blauwe gebied worden de Merlijnflat en de Van Eekerenflat gesaneerd (=afgebroken). 


Situatie juni 2024

De galerijflats Van Eekelenflat en Merlijnflat, die bezit zijn van woningcorporatie Woonstede, gaan over een jaar of 4 à 5 tegen de vlakte, zo werd woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst bekend. De flats zijn sterk verouderd. Met het programma Hart voor Hoogbouw Ede-Zuid wil de gemeente de sociale problemen in dit gebied aanpakken en de leefomgeving verbeteren. 

De huurders van de twee te slopen flats hebben nu gehoord dat ze op termijn moeten verhuizen. Tegelijkertijd moeten de plannen voor nieuwbouw of renovatie nog gemaakt worden. De plannen zullen de komende jaren stap voor stap concreter worden. Ondertussen gaat Woonstede zich inspannen om op korte termijn zichtbare verbeteringen in de wijk door te voeren. Het gebied moet schoner worden, rattenoverlast wordt bestreden we en samen met de huurders werkt men aan meer ontmoeting en sociale verbinding.

Beelden van de beide flats die zullen worden afgebroken en het terrein rondom | situatie juni 2024.