3.04 Het Arthur Koolkwartier

3.04 The Arthur Koolkwartier

Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Arthur Koolkwartier is een straat of wijk in Ede, Nederland. Het is vernoemd naar Arthur Kool, een Nederlandse politicus die lid was van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat]. Het gebied omvat een voormalige militaire kazerne, de Arthur Koolkazerne, die is omgebouwd tot woon- en werkruimten.

De Arthur Koolkazerne is een voormalige artilleriekazerne in de stad Ede in Nederland. Het maakte tot eind 2010 deel uit van het grotere Prins Mauritskazerne-complex. De kazerne heeft historische betekenis en er zijn enkele historische foto's online beschikbaar. De B&B Vincent's Attic ligt vlakbij en is ongeveer 25 minuten lopen van het centrum van Ede. De Arthur Koolkazerne werd gebouwd tussen 1906 en 1908. De Arthur Koolkazerne werd op 1 januari 2011 gesloten.

De Van Essenkazerne is een voormalige artilleriekazerne in Ede, Nederland. Tijdens de Duitse bezetting werd de kazerne gebruikt als militaire basis. Tegenwoordig staat de site op de monumentenlijst en krijgt het een nieuwe bestemming als woonwijk. Je kunt informatie vinden over hoe je met de bus of trein naar de locatie kunt komen, en er zijn ook foto's beschikbaar op Wikimedia Commons. De Van Essenkazerne is een voormalige artilleriekazerne in Ede, Nederland. Tijdens de Duitse bezetting werd de kazerne gebruikt als trainingscentrum voor de Waffen-SS en in brand gestoken door Duitse troepen tijdens Market Garden. Tegenwoordig staat de site op de monumentenlijst en krijgt het een nieuwe bestemming als woonwijk. De kazerne was voorheen eigendom van het Ministerie van Defensie. De Van Essenkazerne wordt momenteel herbestemd als woonwijk. Het terrein is een Rijksmonument en wordt getransformeerd naar 16 vrije sector woningen en 24 sociale huurwoningen. De ontwikkeling wordt uitgevoerd door Woonstede en projectontwikkelaar De Bunte. In de westvleugel en het middenpaviljoen van de voormalige kazerne komen de vrije sector woningen, in de oostvleugel komen de sociale huurwoningen. De site is gelegen nabij het centrum van Ede en dicht bij de natuur.

De Bergansiuskazerne is een kazerne in Ede, Gelderland, Nederland. Het is gebouwd in 1936 en is een Nederlands rijksmonument. Tijdens de Duitse bezetting werd de kazerne gebruikt door de lokale autoriteiten. Tegenwoordig maakt de kazerne deel uit van woningbouwproject "Veluwse Poort" en herbergt het huurappartementen en studio's. De kazerne maakte ook deel uit van het Kazernecomplex Ede West, later omgedoopt tot Prins Mauritskazerne. Momenteel is de Bergansiuskazerne in gebruik als woningbouwproject Veluwse Poort en biedt het onderdak aan huurappartementen en studio's. Op het voormalig kazerneterrein zijn 20 appartementen en 4 studio's te huur. De appartementen variëren in grootte van 53 tot 125 vierkante meter en zijn voorzien van moderne voorzieningen als stadsverwarming en vloerverwarming. De kazerne maakte deel uit van het Kazernecomplex Ede West, later omgedoopt tot Prins Mauritskazerne.

Arthur Koolkwartier is a street or area located in EdeNetherlands[1][2][3][4][5]. It is named after Arthur Kool, a Dutch politician who was a member of the House of Representatives and the Senate[1]. The area includes a former military barracks, the Arthur Koolkazerne, which has been repurposed into residential and work spaces[4][5].

The Arthur Koolkazerne is a former artillery barracks located in the city of Ede in the Netherlands[1][2][3]. It was part of the larger Prins Mauritskazerne complex until the end of 2010[2]. The barracks have historical significance and there are some historical photos available online[4]. The B&B Vincent's Attic is located nearby and is about a 25-minute walk from the Ede city center[5]. The Arthur Koolkazerne was built between 1906 and 1908[1]. The Arthur Koolkazerne was closed on January 1, 2011[1]

The Van Essenkazerne is a former artillery barracks located in Ede, the Netherlands[1]. During the German occupation, the barracks were used as a military base[1]. Today, the site is listed as a national heritage monument and is being repurposed as a residential area[2][3]. You can find information on how to get to the site by bus or train[4], and there are also photos available on Wikimedia Commons[5]. The Van Essenkazerne is a former artillery barracks located in Ede, the Netherlands[1]. During the German occupation, the barracks were used as a Waffen-SS training center and set on fire by German forces during Market Garden[2]. Today, the site is listed as a national heritage monument and is being repurposed as a residential area[1][3][4]. The barracks were previously owned by the Dutch Ministry of Defense[3]. The Van Essenkazerne is currently being repurposed as a residential area[1][2]. The site is a national heritage monument and is being transformed into 16 free-sector homes and 24 social rental homes[1]. The development is being carried out by Woonstede and project developer De Bunte[1]. The west wing and central pavilion of the former barracks will house the free-sector homes, while the social rental homes will be located in the east wing[1]. The site is located near the center of Ede and close to nature[1].

The Bergansiuskazerne is a barracks located in EdeGelderlandNetherlands[1][2]. It was built in 1936 and is a Dutch national heritage monument[1]. During the German occupation, the barracks were used by the local authorities[1]. Today, the barracks are part of a housing project called "Veluwse Poort" and are home to rental apartments and studios[3][4]. The barracks were also part of the Kazernecomplex Ede West, which was later renamed the Prins Mauritskazerne[5]. Currently, the Bergansiuskazerne is being used as a housing project called "Veluwse Poort" and is home to rental apartments and studios[1][2]. There are 20 apartments and 4 studios available for rent on the former barracks site[1][2]. The apartments range in size from 53 to 125 square meters and are equipped with modern amenities such as stadsverwarming and vloerverwarming[1][2]. The barracks were part of the Kazernecomplex Ede West, which was later renamed the Prins Mauritskazerne[3][4].