38. De flanken van de Paasberg | Mooi Ede

Als je vanuit het centrum van Ede de Paasberg op gaat, ga je richting het oosten. Wegen herinneren aan dit hoogteverschil: Heuvelsepad, Paasbergweg en Op de Berg. Als vanouds bouwden notabelen hier statige villa's, waarvan er een aantal nog te zien zijn. De aanleg van de Raadhuisstraat heeft het mooie panorama op Ede vanaf de flanken, flink verstoord. De Paasberg wordt opgenomen in het in aanleg zijnde StadsparkAlle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Villa's tegen de Paasberg

Villa Sterrenberg

Villa Zonneberg

Villa Hoge Paasberg


Trapakkers

Rondom het centrum, vooral ten oosten daarvan, lagen de engen, de akkers bij het dorp. De akkers zijn trapsgewijs aangelegd om uitspoeling van de grond, water en meststoffen tegen te gaan. De akkers dienden voor de voedselproductie van de bewoners van het dorp en werden gemeenschappelijk gebruikt. Er werd onder andere rogge, gerst, haver, tarwe, mais, spelt en mosterd verbouwd.

April 2022: de akkers worden weer ingezaaid.


Park Paasberg

De situatie op deze plek is moeilijk te snappen als je er staat. Park Paasberg sloot tot in de jaren '60 aan op de Schoolstraat en de Hofstraat, zijwegen van de Paasbergerweg. Deze wegen met alle daaraan gelegen huizen en de Paasbergerschool, zijn verdwenen voor de aanleg van het gemeentehuis en de Raadhuisstraat in de jaren '70. Park Paasberg is een klein overgebleven pleintje met wat huizen nu. Dit was lang de rand van Ede. Ten oosten hiervan lagen de engen, waarvan de Trapakkers een heringericht stukje daarvan is. [ zie verder ]

Helemaal links de Raadhuisstraat, met nieuwe appartementen.