Oktober | dit gebeurde er vandaag

Per dag van deze maand kun je zien wat er in Ede de afgelopen 150 jaar is gebeurd. Volg alle gebeurtenissen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100075516654468 | Naar jaartallenoverzicht: [ klik hier ].


Dag Gebeurtenis
1 oktober 1910 Op 1 oktober 1910 werd te Ede de school voor Reserve Officieren der Bereden Artillerie opgericht. De school werd voorlopig in de Arthur Kool- en de Van Essenkazerne ondergebracht. In 1936 betrok de school de P.L. Bergansiuskazerne.
1 oktober 1958 Ingebruikneming Sionkerk aan de Timorlaan.
4 oktober 1997 Prins Bernhard , rechts, verricht de opening van het Janshuis in zijn hoedanigheid van Landcommandeur van de Johanniter Orde in Nederland
7 oktober 1983 Op vrijdag 7 oktober 1983 legde Ds. G. Spilt, voorzitter van de S.H.W. de eerste steen voor het nieuwe Bethanië aan de Van Heeckerenlaan.
8 oktober 1985 De weegbrug aan de Waterloweg wordt verplaatst naar het terrein van de heer P. Bakkeren, papierhandel "Pietje Papier" aan de Fultonstraat 1 Ede.
11 oktober 1968 Het vroegere postkantoor aan de Molenstraat, later huis van melkboer Peelen, is gesloopt.
13 oktober 1800 De oudst bewaarde zegelafdruk van het Edese gemeentewapen. Deze afdruk zit op het procesverbaal van 4 september 1800 als bijlage bij een resolutie van 13 oktober 1800.
13 oktober 1972 Opening zwembad "De Peppel" aan de Peppelensteeg.
13 oktober 1981 Verplaatsing Wilhelmina-lantaarn naar het Museumplein.
14 oktober 1924 Oprichting Vereniging Oud-Ede. W.F.J. Fischer Jr. was mede-oprichter.
14 oktober 1959 Laatste productiedag gasfabriek. De oven en de schoorsteen zijn gesloopt in 1960.

School voor Reserve Officieren der Bereden Artillerie, circa 1920. Bron: Gemeentearchief Ede.

Wilhelminalantaarn in 1935, nog voor hotel GEA. Bron: Gemeentearchief Ede.

Opening zwembad de Peppel in 1972. Bron: Gemeentearchief Ede.

Dag Gebeurtenis
21 oktober 1969 Villa Mon Desir, aan de (toen) Boschpoortstraat, is gesloopt op 21 oktober 1969.
22 oktober 1955 Onthulling monument Jan Hilgers aan de Zonneoordlaan.
23 oktober 1973 De tinsmelterij van de gebr. Hanstede aan de Kleefseweg 29 - 31 te Ede, wordt afgebroken.
23 oktober 1981 De overweg bij station Ede-Wageningen aan de Stationsweg is geheel afgesloten.
23 oktober 1981 De opening van de Albertstunnel werd verricht door Burgemeester M.K. van Dijke. Aanwezig was ook wethouder Alberts.
25 oktober 1937 De eerste steenlegging van de 50ste woning, gebouwd door bouwondernemer H. van den Top uit Ede, door burgemeester mr.dr. C.O.Ph. baron Creutz op 25 oktober 1937 aan de Kamperfoelielaan 11 en 13 te Ede.
28 oktober 1976 De eerste gemeenteraadsvergadering in het nieuwe raadhuis.

De tinsmelterij in 1973. Bron: Gemeentearchief Ede.

De laatste auto's gaan over de overgang, waarna hij definitief werd afgesloten. Bron: Gemeentearchief Ede.

Opening Albertstunnel in 1981. Bron: Gemeentearchief Ede.