Beplantingsplan | Parklaan

De Parklaan wordt in stukken ontwikkeld. Voor elk traject is een uitgebreid beplantingsplan ontwikkeld voor bomen, heesters en lagere planten. Ik heb bij de projectontwikkelaar dit beplantingsplan opgevraagd en dat bestaat uit een reeks PDF's. Er is steeds één PDF voor elk trajectdeel. In de PDF vind je kaarten van alle stukjes weg. Onderstaande kaarten zijn uit het voorlopige plan (juli 2022); er kunnen nog wijzigingen in ontstaan.


Met cirkels zijn bomen en heesters aangegeven. De N-nummers vormen de referentie van de boom (unieke ID), Bpe, ApS en Rp zijn de namen van de bomen en daaronder is de stammaat in cm aangegeven. Via zwarte bullets en lijntjes worden de te planten heesters of kruidenmengsels aangegeven (voorbeeld: 3x CA).
Nieuwe bomen zijn lichtgroen en te herkennen aan een N-nummer (bv. N55), bestaande bomen die behouden blijven zijn donkergroen en te herkennen aan een regulier nummer (bv. 1366). Lage begroeiing zoals heesters zijn te herkennen aan een wolk-achtige’ vorm met een zigzag-patroon erin. Deze vormen bevinden zich vaak onder bomen.

In een aparte PDF worden alle afkortingen uitgelegd. Zo is een Bpe een Ruwe Berk (Betula pendula), ApS eeen Noorse Esdoorn (Acer platanoides 'Schwedleri') en een Rp is een Valse Acacia (Robinia pseudoacacia). De afkortingen zijn dus die van de Latijnse naam. CA staat voor Hazelaar (Corylus Avellana). Medigran HD-63 is een benaming voor een bepaald kruidenmengsel, in dit geval ter bevordering van de biodiversiteit.

Voorbeeld van een stukje beplantingsplan nabij de Mauritskazerne.

Voorbeeld van een stukje beplantingsplan nabij de Hoekelumse Eng. Van noord naar zuid loopt de Bennekomseweg.


Voorbeelden van eind 2023 geplante bomen en heesters, langs het noordelijke deel van de Parklaan (= Generaal Hackettlaan). Foto's: (c) Allard Bijlsma, april 2024.