Parklaan 2019-2021 | chronologisch verslag | Deel I

In dit onderdeel aandacht voor de aanleg van de ringweg-oost: de Parklaan. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  2022 | februari | bomenkap kazerneterrein

14 februari 2022 | men is gevorderd tot de Simon Stevinkazerne (boven rechts). De bomen van de Sijsseltselaan staan nog overeind ...

7 februari 2022 | er wordt groot materieel ingezet.

4 februari 2022. De doorbraak langs de stormbaan is gemaakt. Vele tientallen bomen zijn hier gekapt. Links doorbraak richting Nieuwe Kazernelaan.

4 februari 2022. De Parklaan volgt vanaf hier de bestaande weg. Rechts de Veluwse Proeftuin in aanbouw.

4 februari 2022. De Parklaan krijgt vanaf hier een nieuwe weg, parallel aan de bestaande Nieuwe Kazernelaan. In de verte de Elias Beeckmankazerne.


2022 | januari | vervolg voorbereidingen

18 januari | Verplaatsing Shermantank.

28 januari | het theehuis van Hoekelum staat klaar om 10 meter verplaatst te gaan worden. 

28 januari | dit deel wordt nu snel aangelegd.

Situatie 23 februari 2022.


2020 | aanleg aansluiting A12

November 2020 | de aansluiting van de Parklaan op de A12 ter hoogte van de Poortwachter is geheel klaar.


2020 | aanleg aansluiting Klinkenbergerweg

Augustus 2020 | het deel van de Parklaan voor de aansluiting met het World Food Center is gereed (foto rechts). Bij de Klinkenbergweg is er nu een kruispunt met stoplichten bijgekomen. Deze situatie is al definitief.


2019 | tunnel onder de A12

In 2016 is, tijdens de verbreding van de A12, direct al de tunnel aangelegd op de Hoekelumse Eng, waar in 2023 de Parklaan door gaat lopen. Deze foto's zijn gemaakt in april 2019. De tunnel is afgesloten nadat hier illegale feesten plaatsvonden.