68. Eendenkooi en kogelvangers  |  Mooi rond Ede

Langs de Koeweg, tussen Ede en Otterlo, op de Edese Heide, ligt de zogenaamde ‘Eendenkooi’. Deze naam werd aan dit bassin gegeven omdat er vaak water in stond en hier dan eenden op af kwamen. Het was een regenwater-overstort van het Mobilisatiecomplex Ede-Driesprong. Vanuit het complex loopt of liep een betonnen buis hier naartoe. Het bouwsel zal ergens tussen 1951 en 1953 aangelegd zijn, toen ook het MOB-complex werd gebouwd en in gebruik genomen. Inmiddels is de eendenkooi niet meer voor de afvoer van regenwater in gebruik, waarschijnlijk vanwege milieuvoorschriften.

Daar vlakbij liggen de restanten van de kogelvangers van het vroegere schietterrein van defensie hier. Hier werd geschoten op zeven zandheuvels, die nu niet meer als zodanig terug te vinden zijn. Schietoefeningen vinden tegenwoordig plaats in Harskamp. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


'Eendenkooi'

Je kunt er komen door vanuit het Edese Bos, het fietspad langs de Koeweg te volgen en het laatste stukje vanaf daar te lopen.Kogelvangers

De kogelvangers zijn allemaal afgegraven, maar van alle zeven is de locatie ervan nog goed terug te zien. Ze liggen in een boog en zijn met elkaar verbonden door een zandpad. Je kunt er moeilijk met de fiets komen omdat de paden bij droogte erg mul zijn. Ze zijn aan te lopen vanaf de Koeweg.