Groene bedrijven  |  Werkgelegenheid

De laatste jaren begint Ede, mede door landelijke en wereldwijde ontwikkeling, een steeds belangrijkere rol te krijgen binnen 'Duurzaamheid'. 
Hieronder een greep uit enkele bekende Edese 'groene'-bedrijven. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Triqua

Dit bedrijf levert complete afvalwater oplossingen gebaseerd op verschillende soorten behandel technieken, waardoor met maximale flexibiliteit aan uw afvalwater eisen kan worden voldaan. Het is gespecialiseerd in biologische behandeling (MBBR, MBR, anaëroob) en membraanfiltratie. Afhankelijk van het doel kan het water worden gezuiverd of kan er sprake zijn van concentratie van waardevolle stoffen of beiden.


Opure - zuiver advies

Opure BV adviseert op het gebied van de milieutechnologie. Daarnaast faciliteert men bij de levering van korrelslib voor anaerobe zuiveringen en produceren wij nutrientenmengsels en koolstofbronnen voor afvalwater- en luchtzuiveringen. Men levert all round advies op het gehele vlak van de biologische zuiveringsmethoden inclusief de stromen van en naar de installatie. Tot de klantenkring behoren zowel industriële als ook kommunale zuiveringen in Nederland, Belgie en Duitsland.