Infrastructuur  - vitale verbindingen  |  Stadsontwikkeling

Onder 'Infrastructuur' vallen wegen, parkeergarages, buslijnen en spoorlijnen, maar ook hoogspanningsleidingen, riool, warmtenet en glasvezelnet. Ook aandacht voor olifantenpaadjes en de gele borden voor communicatie. Kies een subonderdeel.Infrastructuur rond Ede in kaart

Snelweg (rood), N-wegen (blauw) en spoorlijnen (zwart) en belangrijke ontsluitingswegen (groen) en geplande Parkweg (geel/ 2023)