Kernhem Noord | uitbreiding van Ede | 2025 tot 2040

Het projectplan Doesburgerbroek (voorheen ook: Kernhem CD en Kernhem Noord) voorziet in de bouw van 2500 tot 2700 woningen. De naam is gerelateerd aan het buurtschap Doesburg en broek komt in het hele Nederlandse taalgebied veelvuldig voor als toponiem, wat betekent dat het gebied van oorsprong grotendeels moerassig was. Een aantal jaren geleden is het plan voor de nieuwe wijk wat in de ijskast beland, maar door de toenemende vraag naar woningen, is het plan nu weer nieuw leven ingeblazen. In het voorjaar van 2025 neemt de raad een besluit over het omgevingsplan Doesburgerbroek. Dit moet plaatsvinden vóór 11 mei 2025 om het voorkeursrecht van de gemeente te behouden. Het is de bedoeling dat in 2028 de eerste bewoners hun sleutel krijgen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Plangebied

Bron kaart: Gemeente Ede.

Het gebied A is geheel en gebied B is vrijwel geheel volgebouwd op dit moment. Hier zijn al zo'n 2500 woningen gerealiseerd en hier komen nog zo'n 500   bij, de komende jaren.

De delen C en D behoren tot het plangebied Doesburgerbroek. Hier komen mogelijk nog tussen de 2500 en 2700 woningen bij.

In juni 2024 kreeg de gemeente van het rijk een bijdrage van 4,5 miljoen euro, voor het kunnen realiseren van het eerste deel van de wijk. Het geld wordt ingezet om de woningen betaalbaar te houden, wegen en fietspaden aan te leggen en ecologische maatregelen te nemen. Inmiddels is gebleken dat er in de wijk meer hoogbouw komt dan eerder gepresenteerd in een startnotitie van de gemeente.

Een kwart van de wijk gaat bestaan uit appartementen, de rest wordt huizen met een tuin. De maximum bouwhoogte bedraagt vier tot zes bouwlagen. In het midden komt een park dat zo'n 20-25% van het plangebied zal beslaan. De actieve boeren verdwijnen, maar de boerenerven blijven bestaan en krijgen deels een andere bestemming. Voor voorzieningen moet men naar de Parkweide. Besluitvorming voor het gebied heeft plaatsgevonden in 2023. De bouw start in 2027.


Wat heeft dit gebied te bieden?

Volgens de gemeente Ede is het plangebied interessant door de:

  • Aansluiting op bestaande fietsroutes.
  • Aanwezigheid van winkelcentrum Parkweide.
  • Aanwezigheid van kinderopvang en een medisch centrum.
  • Karakteristieke landschapswaarden.

De Doesburgerdijk als scheidingsweg

De huidige Doesburgerdijk is de grens tussen het al bebouwde deel AB en het toekomstige deel CD. De weg moet qua landschappelijke en historische uitstraling bewaard blijven. Het maakt deel uit van de plannen hier te komen tot een stadspark. Bedoeling is minimaal de oudere boerderijen hier te behouden.

Foto's van de Doesburgerdijk, genomen in 2021.