2021 | Bergansiuskazerne  |  verlaten gebouwen

De P.L. Bergansiuskazerne is gebouwd in 1936 in een expressionistische bouwstijl, waarschijnlijk naar ontwerp van Majoor Eerstaanwezend Ingenieur E. van der Staay. Het is een [ rijksmonument ]. De kazerne kent een u-vormige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een overstekend, omlopend en flauw hellend schilddak gedekt met roodbruine Romaanse pannen. In het dakvlak bevinden zich enkele, lage dakkapellen met plat dak. De gevels met gepleisterde plint zijn opgetrokken in bruine baksteen in halfsteens verband. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


2022


2021