Herinrichting Stationsweg  |  Ede in projecten

Al jaren ligt er het plan van de Stationsweg een auto-luwe fietsstraat te maken met meer groen langs de weg. Begin 2024 gaat dit gebeuren. De Klinkenbergerweg heeft in het verleden de autofunctie van de Stationsweg overgenomen, dus het is nu mogelijk dit plan te realiseren. Belangrijk is dat het nieuwe station klaar is, omdat dan de huidige stationstunnel is afgebroken en de nieuwe fiets-voetgangerstunnel, iets ten westen hiervan, kan worden geplaatst. De vroegere hoofdroute Ede-Bennekom wordt hiermee deels hersteld. Verwachting is dat deze (west)tunnel zomer 2024 gerealiseerd kan gaan worden.  De gemeente Ede heeft een website beschikbaar met alle plannen en documenten: [ klik hier ]. Het plan is inmiddels in de fase van 'definitief plan'. Er is al daarvoor uitgebreid gesproken met een bewonerscommissie en er zijn meerdere varianten uitgewerkt geweest. In de gekozen variant blijven auto's in beide richting toegestaan, maar geheel wordt wel een 'fietsstraat'. Alle afbeeldingen op deze pagina: (c) gemeente Ede. 


April 2024 | planten extra bomen in tuinen langs Stationsweg

In 2023 zijn de plannen voor de herinrichting van de Stationsweg gepresenteerd. Uit de plannen bleek dat er te weinig bomen konden worden bijgeplant, in verband met aanwezige leidingen in de grond. Bewoners werd toen gevraagd wie er ruimte had voor een mooie boom in de tuin. Begin april 2024 werden deze bomen aangeleverd en in de tuinen geplaatst. De ombouw naar fietsstraat moest toen nog beginnen.


Definitieve plannen | juni 2023

Voor de presentatie van 12 juni 2023: [ klik hier ]. Voor alle PDF's per deel van de Stationsweg: [ klik hier ]
Bedoeling is op dit moment in de lente van 2024 te beginnen met de werkzaamheden, te beginnen ter hoogte van de Telefoonweg en dat augustus 2024 het geheel tot aan de Keetmolenweg gereed zal zijn. Tegen die tijd wordt de Westtunnel geplaatst en daarna kan het stuk ter hoogte van De Witte Hinde worden aangepakt. Medio voorjaar 2025 moet de fietsroute dan helemaal gereed zijn.

Per kruispunt of traject is nu een PDF beschikbaar, waar je op ieder punt kunt inzoomen. Je ziet de breedte van de weg straks, waar het groen gaat komen en welke verkeer remmende maatregelen op welke plek gaan komen. Op de meeste plekken is er straks nog maar 5 meter voor de fietsers en auto's over. De weg wordt een 30km weg. De groene cirkels op de kaart geven nieuwe bomen aan. Via letters in de cirkel is te zien welk type boom op die plek gaat komen. Je moet nog wel even de Latijnse namen googelen. Voor alle PDF's per deel van de Stationsweg: [ klik hier ]

Een voorbeeld ter hoogte van Stationsweg 103/106:

  • In dit fragment worden aan de westzijde twee bomen geplant: een Qc (= Quercus Cerris/ Turkse Eik) en een Qp (= Quercus Phellos/ Wilgbladige Eik).
  • Links is een breed vak (6,11m) en rechts een smal vak (1,13m) voor heesters en planten. Tussen de groenperken en de straat liggen TB's: trottoirbanden.
  • OB staat voor 'opsluitband', een betonnen rand tussen het groenvak en de hier naar het zuiden toe breed wordende stoep.
  • De stoep links wordt 1,35m breed en rechts 1,50m. Zelfs het type bestrating is via de legenda te achterhalen.
  • Op sommige plekken komen er historische markeringen in de stoep, zoals hier bij nummer 2 (= Plan Tulp).
  • De zwarte lijnen zijn wegmarkeringen, met als doel de snelheid te beperken op die plek (vlakbij kruising met Berkenlaan en Prins Bernardlaan).

Dit is een belangrijk kruispunt in het plan: vanaf de Ericalaan (1) zullen straks de bussen komen (vanaf de Klinkenbergwerg) en dan links de Stationsweg op rijden richting de Breelaan (2). Nu rijden de bussen nog helemaal via de Stationsweg (3). Dat deel wordt dus busvrij. Bewoners van de Stationsweg moeten straks naar de Klinkenberweg lopen voor een bushalte. Er komt er één bij de Ericalaan (achter 1) en één bij de Dennenlaan ter hoogte van de Belvedere. Dit linkerdeel (2) zal voor de bussen iets breder worden en geen drempels krijgen. De rest van de Stationsweg (3) wordt smaller en wordt echt het domein van de fietser. Situatie juni 2023. Foto: Allard Bijlsma.


Schetsen van de nieuwe Stationsweg

Mogelijke situatie ter hoogte van de Keetmolen.

Mogelijke situatie ter hoogte van de Ericalaan.

Opmerking: in het definitieve ontwerp van mei 2023, is de middenstrook in de weg verdwenen. Het zal toch één stuk asfalt worden.

De gemeente Ede heeft een website beschikbaar met alle plannen en documenten daarbij: [ klik hier ].