13. Simon Stevin en Elias Beeckman - kazerneterrein | Mooi Ede

Deze kazernes zijn als laatste in Ede gebouwd. De Elias Beeckmankazerne (1) was in 1939 gereed en de Simon Stevin (2) is pas in de loop van de Tweede Wereldoorlog volledig operationeel geworden. De Simon Stevinkazerne was veruit de grootste kazerne in Ede. Hier begint het 2e Regiment Verbindingstroepen. Later werd ook de Elias Beeckmankazerne door de verbindingsdienst overgenomen. In 2011 zijn alle kazernes overgedragen aan de Gemeente Ede. Deze nieuwbouwwijk gaat vanaf 2023 ontsloten worden door de nieuw aan te leggen Parklaan (3). Via meerdere doorgangen hebben de nieuwe bewoners toegang tot het bosgebied De Sijsselt (4). De Sijsseltselaan is zelfs een historische toegangsweg, die altijd dwars door de kazerneterreinen heen liep. Hier zijn recentelijk vele tientallen nieuwe beuken geplant. Alle foto's: Allard Bijlsma. Basiskaart: openstreetmap.org.


Elias Beeckman | voormalige kazerne


Je kunt 360º rondkijken in deze afbeelding. Beweeg het beeld met muis of vingers. Gemaakt in: december 2021. Door: Allard Bijlsma.


Sijsseltselaan

De Sijsseltselaan is de historische scheiding tussen de kazernecomplexen Simon Stevin en Elias Beeckman. In 2021 zijn de dode bomen in de laan verwijderd en zijn jonge beuken aangeplant, zodat de laan weer in oude luister is hersteld. In de tijd van de kazernes, konden Edenaren altijd nog via deze laan vanuit de burgemeestersbuurt naar het bos de Sijsselt gaan.

Zicht op de oude Elias Beeckmankazerne

Langs de Sijsseltselaan zijn speciaal voor sporters oefen'toestellen' opgesteld


Simon Stevin | voormalige kazerne

Het bestaande kazernecomplex is geschikt gemaakt voor woonruimte (boven). Op het terrein verder veel nieuwbouw (onder).

In februari 2022 werd er hard gewerkt aan het inrichten van de entree van de wijk, vanaf de Nieuwe Kazernelaan. De bomen links werden gerooid in september, voor de aanleg van de Parklaan.

Oktober 2022 was de inrichting van het plein afgerond. Ontwerp: Sanne Horn, in opdracht van de gemeente Ede.

Je kunt 360º rondkijken in deze afbeelding. Beweeg het beeld met muis of vingers. Gemaakt in: december 2021. Door: Allard Bijlsma.

In oktober 2022 is gestart met de bouw van de 13 laatste woningen in het gebied Simon Stevin.


De Didi Rooslaan | 2023

Dit is één van de laatste plekjes binnen Simon Stevin waar nu nog wordt gebouwd. Steeds meer straten worden nu ook ingericht en voorzien van de nodige vegetatie. Aan de westkant is de Parklaan in ontwikkeling, die grote impact heeft op de buurt.