26. Edese Bos en Doolhof | Mooi Ede

Na de Sijsselt is het Edese Bos het oudste bosgebied van Ede. Het wordt doorsneden door de Apeldoornseweg (N304). Een deel is gereserveerd als honden-losloopgebied (1). Door dit deel loopt een MTB-route. Bij (2) vind je het Doolhof en de Bloedsteen (2), aan het einde van de Doolhoflaan, die hoort bij Landgoed Kernhem (4). Hier is ook een MTB-route voor kinderen te vinden en een begraafplaats. Het Edese Bos wordt door Vitens gebruikt als waterwingebied (3). Het bos is vrij toegankelijk. Er lopen diverse verharde fietspaden doorheen, langs de Koeweg (5) en De Kreelseweg (6).  Deze paden komen beiden uit op de Eder Heide. Op meerdere plakken zijn historische bankjes te vinden. Alle foto's: Allard Bijlsma. Basiskaart: openstreetmap.org.


Het Edese Bos

Hondenlosloopgebied (1)

De Koeweg (5).


Doolhof en Bloedsteen

Het Doolhof en de Bloedsteen (2) zijn te vinden aan de Doolhoflaan, vlakbij de N304.

Helemaal aan het einde van dit pad ligt de Bloedsteen (2). Ver achter ons ligt Huize Kernhem.

Het heuveltje in de verte is een restant van het Doolhof uit 1732.


Bankjes Bentinck en de Bondt 

Deze bankjes zijn te vinden in het Edese Bos, ter hoogte van de loopgraven op de Eder Heide (5 nabij heide).


Doolhof en Bloedsteen

Bankje Bor de Bondt


Broedgebied vogels

Het Edese Bos hangt vol met nestkastjes, voor allerlei soorten van vogels. Vrijwilligers controleren jaarlijks de kastjes op wat erin broedt en zorgen dat de kastjes regelmatig worden leeggemaakt. Dode bomen worden getopt, zodat de stam blijft staan voor spechten die er hun nestholte in maken.