Home » Thema's » Geschiedenis » Interbellum | 1918-1939

Interbellum (1918-1939) |  Geschiedenis

In dit onderdeel aandacht voor onderwerpen die met de geschiedenis van de periode tussen de twee wereldoorlogen te maken hebben.


Openluchttheater

Het Openluchttheater Ede of Eder Kuil is een openluchttheater in de Nederlandse plaats Ede, dat gebouwd is in 1936 in het kader van de werkverschaffing. Sinds 1911 was op deze locatie een zandgat (foto)ontstaan door afgravingen. De architect is de heer A. Weener, toenmalig directeur van de gemeentewerken. Het theater heeft 2060 zitplaatsen. Het is een rijksmonument. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het theater beschadigd door de Duitsers. In 2014-2015 werden de bouwwerken in het theater gerestaureerd. In 2015-2016 vond de restauratie van de parkaanleg en de infrastructuur plaats.

Video: maak kennis met ...

Video: Restauratie van ....

Video: Lazy sunday


Muur van Mussert | 1936-1940

Het Nationaal Tehuis was tussen 1936 en 1945 een nationaalsocialistisch complex van gebouwen en terreinen op de Goudsberg te Lunteren. Het geheel moest doen denken aan de Reichsparteitagsgelände in Neurenberg, waar de NSDAP van Adolf Hitler zijn grote partijbijeenkomsten hield. Van het NSB-complex is alleen het als 'Muur van Mussert' bekendstaande bouwwerk met de daarvoor liggende openluchtvergaderplaats bewaard gebleven. In 2018 werd de muur aangewezen als rijksmonument. Hij staat in een camping.