Home » Thema's » Sport en ontspanning » Parken in Ede

Parken in Ede  |  Sport en ontspanning

De stad Ede is nooit zo van de parken geweest. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het creëren van mogelijkheden dicht bij je huis te wandelen, te zitten en te ontspannen. Hieronder enkele Edese initiatieven, die deels nog in de planfase verkeren:


Stadspark Ede-Centrum (planfase)

Het groene gebied tussen de Paasberg en het Oude Kerkplein ligt op de overgang van Ede Centrum naar de Veluwe. Het heeft een rijke historie en vele bijzondere elementen, zoals kunstobjecten, de Trapakkers, monumenten, een vijver en een prachtig uitzicht. Van dit gebied wil de gemeente een levendig Stadspark maken. Ook helpt het park de binnenstad bij het oplossen van de klimaatopgave: bij veel regen kan het park het te veel aan water opvangen, bij extreme warmte kan het park verkoelend werken. Er ligt nog geen concreet plan. Kaart hiernaast is nog 'natte-vinger-werk'.


Meer: [ klik hier ]


Buitenplaats Kernhem-Noord (in ontwikkeling)

Het agrarisch buitengebied van Ede is gevarieerd en dynamisch. De creatie van 'Food' is overal beleefbaar, zowel in eigentijdse landschappen en boerderijen als in het verhaal van historisch unieke gebieden als de Doesburger eng. In Kernhem-Noord worden de bestaande kwaliteiten van het Edese buitengebied als  uitgangspunt genomen voor een organische ontwikkeling gericht op de verweving van stad en land. 
In de vorm van recreatie, stadslandbouw, (zorg)wonen en natuur herbergt het gebied straks een deel van de ruimtevraag vanuit de veranderende agrarische sector, als ook een deel van de woningbouwbehoefte van de stad. 

Meer: [ klik hier ]


Landschapspark De Groene Wig (in ontwikkeling)

Tussen Ede en Bennekom ontwikkelt zich een ‘nieuwe’ open plek in het stedelijk netwerk in de vorm van een landschapspark tussen Veluwe en Vallei, tot aan de KennisAs Ede-Wageningen. Het landschapspark de Groene Wig is de plek waar de groene kracht van de netwerkstad zichtbaar is en die een duidelijke waarde heeft voor bewoners van Bennekom en Ede. Een samenhangend en recreatief toegankelijk groengebied verbindt stad en land, Veluwe en Vallei, en vormt mede de groene entree van de stad Ede. 


Meer: [ klik hier ]


Stadspark Koekeltse Veld (in ontwikkeling)

Het Koekeltse veld is een groene long in de stad. Het wordt een multifunctioneel stadspark met een sterkere samenhangende structuur en identiteit waarbij groen de hoofdtoon vormt en beweging het bezoekersmotief is. Het landschap van de Vallei zal tot diep de stad binnen blijven dringen en ruimte bieden voor stadslandbouw, recreatie, sport en spel. De groene identiteit geeft de stad bovendien kansen voor klimaat en milieukwaliteit.
Meer: [ klik hier ]


Landgoed Kernhem (gerealiseerd)

De afgelopen decennia heeft het landgoed Kernhem zich ontwikkeld tot het belangrijkste park van de stad Ede. Centraal ligt Huize Kernhem (1). Door steeds stukjes bij te voegen, zoals het deel rond het Slijpkruikpark, is een uitgestrekt parkgebied ontstaan, met een grote culturele en landschappelijke waarde. Het park bestaat deels uit bos, deels uit (herstelde) historische parkaanleg en deels uit agrarisch grasland en akkers met enkele landgoedboerderijen. Aan de rand van de Doesburger eng staat de Doesburgermolen (2). Het park sluit aan op het Edese Bos, waar het Doolhof (3) nog een directe relatie met Kernhem heeft. Het Edese Bos maakt historisch deel uit van Landgoed Kernhem. Door de aanwezigheid van horeca, een tentoonstellingsruimte in Huize Kernhem en een boerderijwinkel, trekt het park dagelijks veel bezoekers.
Visie 2019-2030: [ klik hier ]