Aanpak Nieuwe Kazernelaan | lopende kleine projecten

De Kazernelaan liep vanaf de Stationsweg naar de kazerneterreinen. Vanaf de Kazernelaan werd de Nieuwe Kazernelaan aangelegd, om de Elias Beeckman- en Simon Stevinkazernes te ontsluiten. In 2023 opende de Generaal Hackettlaan, die geheel evenwijdig loopt aan de Nieuwe Kazernelaan, die daarmee een autoluwe ventweg werd voor de bewoners. In 2023 werd deze laan geheel nieuw ingericht en klaar gemaakt voor de fietsroute vanaf station Ede-Wageningen naar de N224. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Oktober 2023

Oversteken vanuit 'Elias Beeckman' naar de Nieuwe Kazernelaan

De Nieuwe Kazernelaan ligt achter de nieuwe geluidsmuur.

Op de voorgrond de Generaal Hackettlaan, daarachter de Nieuwe Kazernelaan, waaraan wordt gewerkt.Juni-augustus 2023

De aansluiting van de Nieuwe Kazernelaan op de Kazernelaan, is versmald naar een fietspad. Over dit stukje mogen geen auto's meer rijden.