Viaduct bij de Sijsselt | voor fietsers en voetgangers

Als vanouds kon je vanaf het ENKA-terrein, ter hoogte van tuincomplex Doctor Hartogsweg, over de spoorlijn naar de Sijsselt. Omdat ProRail af wil van gelijkvloerse spoorwegovergangen, is besloten deze overgang een 100-tal meters verderop te vervangen door een viaduct. Het viaduct komt dichter bij het oude ENKA-complex te liggen. Onhandig is dat de overgang al dicht moest, voordat het nieuwe viaduct klaar zou zijn. Door vertraging in de bouw konden bewoners van zomer 2022 tot zomer 2023 hier niet meer het spoor oversteken. In 2017 lagen de plannen van Arcadis al klaar en toch is het gelukt een jaar vertraging te krijgen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Bouw viaduct | 2022-2023

Men gaat straks hoog over het spoor

De middenpijler is klaar

De middenpijler is klaar

De oude overgang is verdwenen

Situatie 27 februari 2023

Zicht vanaf oude overgang naar nieuwe viaduct

Uitleg bij de kaart: (1)= oude overgang (2) nieuwe viaduct, (3)= gepland appartementrengebouw 'De Residentie', (4)= snelfietsroute Veenendaal-Ede-Arnhem, (5)= Woonstede H2 appartementencomplex.


Oude situatie | tot 2022

Situatie september 2021 | gesloten

Situatie juli 2021 | nog open