Home » Thema's » Stadsontwikkeling » Toekomst » Parklaan | 2022

Parklaan 2022 | Toekomst  van  Ede 

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid).


Tracé Parklaan | het plan

Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp.

In 2020 is gestart met de aanleg van de nieuwe Parklaan. Die loopt vanaf de A12, via de oude kazerneterreinen, tot aan de N224. De aansluiting op de A12 (Poortwachter/ hieronder) en de afslag World Food Center zijn in 2020 al gereedgekomen (links en linksonder).

 

In 2022 wordt verdergegaan met het tracé langs de Nieuwe Kazernelaan en het deel van de  Bennekomse weg, via de nieuwe tunnel onder de A12 door tot aan de Poortwachter.

Serie video's die een beeld geeft hoe de Parklaan eruit gaat zien (video)


Parklaan | chronologisch fotoverslag

De komende jaren zal ik hier van alle wat grotere veranderingen rond de aanleg van de weg verslag doen. 


2020 | aanleg aansluiting A12

November 2020 | de aansluiting van de Parklaan op de A12 ter hoogte van de Poortwachter is geheel klaar.


2020 | aanleg aansluiting Klinkenbergerweg

Augustus 2020 | het deel van de Parklaan voor de aansluiting met het World Food Center is gereed (foto rechts). Bij de Klinkenbergweg is er nu een kruispunt met stoplichten bijgekomen. Deze situatie is al definitief.


2016 | tunnel onder de A12

2016 | tijdens de verbreding van de A12 is direct al de tunnel aangelegd op de Hoekelumse Eng, waar in 2022 de Parklaan door gaat lopen. Deze foto's zijn gemaakt in april 2019.