Zeeheldenbuurt | lopende planologische projecten

Vanaf voorjaar 2022 gaat de Zeeheldenbuurt op de schop. In de wijk wordt de riolering vernieuwd. Huizen wordt afgekoppeld van de regenwaterafvoer. Straten en stoepen gaan van asfalt naar klinkers (voor betere wateropvang) en een aantal bomen en speeltoestellen wordt aangepakt. De aanpak gaat plaatsvinden in fases, die in totaal vele jaren gaan beslaan. Via deze pagina houd ik je op de hoogte van de werkzaamheden.


Planning werkzaamheden

Fase Gebied dat wordt aangepakt Periode dat werkzaamheden starten
1 Concordialaan, Buitenzorglaan, Graaf Bentincklaan, Leendert van Zoelenlaan Voorjaar 2022
2 Van Galenstraat, Kraatsweg, Splijpkruikweg, Veldhuizerweg Najaar 2023
3 Trompstraat, Cortenaerstraat, De Ruyterstraat, Hendrik Stafweg, Ruijsstraat, Wilterdinkstraat, W.J. Bitterstraat. Zomer 2024
4 Bettekamp, Banckertplein, Evertsenstraat, Karel Doormanstraat, Van Heemskerkstraat, Piet Heinstraat. Medio 2025

Kaart planning werkzaamheden


Deelgebied 1 | mei 2022