Home » Thema's » Geschiedenis » Personen

Personen  |  Geschiedenis van Ede

In dit onderdeel aandacht voor personen die men in Ede niet is vergeten: met Anna Maria Moens, Arthur van Schendel, Jan Slot, Henny Alberts, Jos van Manen Pieters en Jan Siebelink als voorbeelden.


Anna Maria Moens | kostschoolhoudster

Moens werd geboren als tweede kind van Maria Margaretha Brunius en Hendricus Moens, haar oudere zusje was echter in 1770 al overleden wat haar tot enig kind maakte. In 1817 verplaatste ze haar kostschool naar Landgoed Kernhem (rechts) in Ede en in datzelfde jaar ontving ze een buitengewone akte van algemene toelating als onderwijzeres, waar ze geen examen voor had gedaan maar die haar vanwege haar verdiensten werd uitgereikt. Meisjes mochten tot ze meerderjarig waren op de school blijven, en jongens tot hun twaalfde. De opvoeding aldaar was voornamelijk gericht op het bijbrengen van diverse deugden, zoals vaderlandsliefde en godsdienstzin. Anna Maria Moens werd ziek in 1831 en overleed het jaar daarop. Ze bleef ongehuwd. Ze werd op eigen verzoek begraven op de Paasberg in Ede. Een aantal van haar leerlingen legde geld bij elkaar voor een grafmonument (links).


Arthur van Schendel | schrijver

Van 1910 tot 1920 woonde de schrijver Arthur van Schendel in Ede. Hij bewoonde Villa Pacifica, tussen de Driehoek en de Bergstraat. Van Schendel was gek op tuinieren (zie foto links) en dat kan hij daar goed. De villa is in 1869 gebouwd en na 1940 afgebroken. Na de WO II is dit gebied grondig heringericht en herinnert niets meer aan de villa.  In de jaren'50 kwam vlakbij de villa, ter nagedachtenis, de Arthur van Schendellaan. Mooiste boeken van Arthur van Schendel: 'Het fregatschip Johanna Maria' en 'Een zwerver verliefd'.

Bron foto's: Gemeentearchief Ede


Edese verzetsstrijders

Ede heeft sinds een paar jaar een verzetsstrijdersbuurt, gelegen op het vroegere Simon Stevin kazerneterrein. Het betreft hier alleen mensen die in Ede woonden en/of actief waren.  Er is een aparte website, via welke je kennis kunt nemen van deze personen, die vrijwel allemaal in de oorlog zijn omgekomen.

Zie [ hier ] voor verdere informatie.


Jan Slot | burgemeester

Jan Slot (Broek op Langedijk, 18 juli 1913 – Bennekom, 6 juni 1994) was een Nederlands bestuursambtenaar en burgemeester. In de Tweede Wereldoorlog was Slot actief in het verzet. Eind 1944 werd hij opgepakt en kwam in het concentratiekamp Sachsenhausen terecht. Hij overleefde het kamp, maar zijn gezondheid was erg slecht. Hij onderging enkele zware operaties, en lag drie jaar in het gips en uiteindelijk herstelde hij van alle lichamelijke problemen. In 1968 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Ede. In 1978 ging Slot met pensioen, maar in 1980 was hij toch nog voor een korte tijd waarnemend burgemeester van Doesburg. Hij ging wonen in Bennekom, waar hij op tachtigjarige leeftijd overleed.

In Ede herinnert de Slotlaan (verlengde van de  Molenstraat) nog aan hem.


Henny Alberts | wethouder

Weinigen zullen deze wethouder hebben onthouden, ware het niet dat de tunnel onder het station, in de Klinkenbergerweg naar hem is vernoemd. Die werd in 1981 geopend door burgemeester van Dijke én Henny Alberts. Het verhaal gaat dat de naamgeving voor hemzelf ook een verrassing was. 

Deze tunnel is een cruciaal stuk in de huidige Klinkenbergerweg én de toekomstige Parklaan.

Lees [ hier ] meer over de ingewikkelde totstandkoming van deze tunnel.


Jos van Manen Pieters | schrijver

Jos van Manen Pieters (Zaandam, 21 maart 1930 – Ede, 1 februari 2015) was een Nederlands schrijfster die vooral bekendheid genoot door haar christelijke familieromans. Ze schreef een dertigtal boeken, waarin ze gevoelige onderwerpen als incest niet schuwde. Haar succesvolle romanreeks Tuinfluitertrilogie verscheen vanaf 1955 en is talloze malen herdrukt. In totaal werden er vier miljoen boeken van haar verkocht en in bibliotheken is zij nog steeds populair. Op haar 65ste (1995) besloot zij haar pen definitief neer te leggen. Jos van Manen Pieters woonde in Ede, aan de Emmalaan. Na haar scheiding in 1973 verdween het streepje tussen Manen en Pieters uit haar naam.
Foto: Wikipedia.


Jan Siebelink | schrijver

Siebelink groeide op in een streng christelijk gezin. Hij werd leraar Nederlands en Frans en studeerde in zijn vrije tijd Franse taal- en letterkunde. Naast zijn leraarsbaan aan het Marnix College in Ede begon hij te schrijven en bracht hij een aantal romans en verhalen voort. Zijn belangrijkste romans zijn De herfst zal schitterend zijn, En joeg de vossen door het staande koren, De overkant van de rivier, Vera, Margaretha en de bestseller Knielen op een bed violen. In het laatstgenoemde boek vertelt Siebelink over de godsdienstige kring waar zijn vader toe behoorde en hoe hij daar zelf bij betrokken werd. Van Knielen op een bed violen waren in 2009 meer dan 700.000 exemplaren verkocht. In september 2009 kwam de vijftigste druk uit. Voor 2019 schreef Siebelink het Boekenweekgeschenk. 

Foto: Wikipedia
Jan Siebelink is nog steeds actief.