Infrastructuur  - vitale verbindingen  |  Stadsontwikkeling

Onder 'Infrastructuur' vallen wegen, parkeergarages, buslijnen en spoorlijnen, maar ook hoogspanningsleidingen, riool, warmtenet en glasvezelnet. Kies een subonderdeel.



Infrastructuur rond Ede in kaart

Snelweg (rood), N-wegen (blauw) en spoorlijnen (zwart) en belangrijke ontsluitingswegen (groen) en geplande Parkweg (geel/ 2023)