Parklaan 2022 | chronologisch verslag | Deel II

In dit onderdeel aandacht voor de aanleg van de ringweg-oost: de Parklaan. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  


Parklaan | chronologisch fotoverslag 2019-heden


2023 | februari

Het deel langs de A12, vanaf de Poortwachter, is geasfalteerd. De file stond hier na een groot ongeluk ter hoogte van Bennekom.
De fietser rijdt over 


2023 | januari 

De Bennekomseweg is een jaar lang vrijwel geheel afgesloten voor alle verkeer. Je kunt alleen nog met de auto richting Bennekom.
Hier is gestart met de vervanging van het riool en de aanleg van het warmtenet.

Ter hoogte van de Veluwse Proeftuin is men bijna klaar voor het asfalteren.


2022 | december 

Bospark

Bospark

Elias Beeckman

Elias Beeckman

Simon Stevin

Simon Stevin

De contouren van de Parklaan zijn in het noordoostelijke deel steeds duidelijker te herkennen.


2022 | november | Stormbaan en Nwe. Kazernelaan

Zicht op De Kolononel

Links het nieuwe Bospark

Rechts is de oude Stormbaan, op de achtergrond het appartementencomplex Veluwse Proeftuin, fase 1.

Nieuwe Kazernelaan, ter hoogte van de Sijsseltselaan. Riool en warmtenet worden nog aangelegd. Foto rechtsboven: Veluwse Proeftuin.


2022 | oktober | Hoekelumse Eng en A12

Op de Hoekelumse Eng is het tracé van de Parklaan goed te volgen, vanaf de Bennekomse weg tot aan de tunnel onder de A12.

De Bovenbuurtweg wordt aan de Bennekomse kant van de A12 verlegd, om ruimte te maken voor de Parklaan, die hier langs de A12 gaat lopen.


2022 | oktober | Langs de Nieuwe Kazernelaan

Met een half jaar vertraging zijn nu ook de bomen op het tracé langs de Nieuwe Kazernelaan gekapt. 

Bij het deel ter hoogte van het Smaakpark is het afgelopen half jaar niet veel gebeurd. Op dit moment wordt aan leidingen gewerkt.


2022 | juli | Hoekelumse Eng

Op de Hoekelumse Eng heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Er zijn veel spullen gevonden, waaronder munten uit de vroege middeleeuwen. Hier buigt straks de Parklaan af naar de tunnel onder de A12, die hier al sinds 2016 ligt te wachten.

Het is april verplaatste theehuis wordt grondig gerestaureerd. Als je dit zo ziet, dan vraag je af waarom ze het toen niet gewoon hebben afgebroken en op de nieuwe plek weer hebben opgebouwd.


2022 | april | verplaatsing theehuis Hoekelum

Op 1 april is, na maanden voorbereiding, het theehuis 10 meter opgeschoven, om ruimte te maken voor de aan te leggen Parklaan. Op de hele aanlegroute is vertraging ontstaan, onder meer doordat de bomenkap moest worden gestaakt, nadat men eekhoornnesten had gevonden.


2022 | maart | bomenkap Sijsseltselaan

Situatie 11 maart 2022 | aan de eeuwenoude Sijsseltselaan moeten deze historische beuken eraan geloven. De Parklaan zal hier dwars doorheen gaan. Zo te zien blijven de twee bomen aan de kant van de Nieuwe Kazernelaan behouden. De zeilen tussen enkele gekapte bomen, zijn bedoeld om vleermuizen een nieuw oriëntatiepunt te geven.


2022 | februari | A12 en Bennekomseweg

Deze foto's: 23 februari 2022. Huis aan de Bovenbuurtweg moet wijken voor de Parklaan. In de verte is de ingang van de tunnel te zien.


2022 | februari | bomenkap kazerneterrein

14 februari 2022 | men is gevorderd tot de Simon Stevinkazerne (boven rechts). De bomen van de Sijsseltselaan staan nog overeind ...

7 februari 2022 | er wordt groot materieel ingezet.

4 februari 2022. De doorbraak langs de stormbaan is gemaakt. Vele tientallen bomen zijn hier gekapt. Links doorbraak richting Nieuwe Kazernelaan.

4 februari 2022. De Parklaan volgt vanaf hier de bestaande weg. Rechts de Veluwse Proeftuin in aanbouw.

4 februari 2022. De Parklaan krijgt vanaf hier een nieuwe weg, parallel aan de bestaande Nieuwe Kazernelaan. In de verte de Elias Beeckmankazerne.


2022 | januari | vervolg voorbereidingen

18 januari | Verplaatsing Shermantank.

28 januari | het theehuis van Hoekelum staat klaar om 10 meter verplaatst te gaan worden. 

28 januari | dit deel wordt nu snel aangelegd.

Situatie 23 februari 2022.


2020 | aanleg aansluiting A12

November 2020 | de aansluiting van de Parklaan op de A12 ter hoogte van de Poortwachter is geheel klaar.


2020 | aanleg aansluiting Klinkenbergerweg

Augustus 2020 | het deel van de Parklaan voor de aansluiting met het World Food Center is gereed (foto rechts). Bij de Klinkenbergweg is er nu een kruispunt met stoplichten bijgekomen. Deze situatie is al definitief.


2019 | tunnel onder de A12

In 2016 is, tijdens de verbreding van de A12, direct al de tunnel aangelegd op de Hoekelumse Eng, waar in 2023 de Parklaan door gaat lopen. Deze foto's zijn gemaakt in april 2019. De tunnel is afgesloten nadat hier illegale feesten plaatsvonden.