Ede in 2120  |  blik naar de toekomst

Zoals Ede er nu uit ziet, zo zal het er over 100 jaar niet meer uitzien. Alleen al het feit dat we straks geen auto's meer hebben op biobrandstof, zal de aanblik van de starten enorm laten veranderen. Ede zal veel groener zijn dan nu en nieuwe vormen van het delen van auto's en openbaar vervoer, zullen een veel leger straatbeeld geven. Stank- en geluidsoverlast door het vervoer behoort tot het verleden. In dit onderdeel een aantal mogelijke scenario's.