Home » Toen en nu » Centrum van Ede

Centrum van Ede  |  Toen en nu

Ede heeft tot eigenlijk vrij recent, weinig moeite gedaan oude beeldbepalende panden te redden van de sloop. Alleen al de verbreding van de Raadhuisstraat, Molenstraat en de (huidige) Telefoonweg heeft voor een enorme kaalslag geleid. Het dorpse karakter van het centrum is definitief verloren gegaan. De geringe grootte van de panden en de slechte bouwkwaliteit zijn hier mede debet aan. Gelukkig zijn er her en der nog panden gespaard gebleven. Maar het is goed zoeken. In dit onderdeel beperken we ons tot het oude centrum van het dorp Ede. Maak een keuze uit de aangeboden deelonderwerpen.