Station Ede-Wageningen | 2021-2023 | chronologisch verslag

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Een thema dat Ede al meer dan tien jaar bezighoudt is het nieuwe station. Het is bijna een wonder dat eind 2021 gestart kon worden met de werkzaamheden. Het nieuwe station is belangrijk, om de groeiende reizigersstroom goed naar en van Ede te kunnen laten reizen. In de nieuwe wijken als ENKA-buurt en de kazernebuurt wonnen veel mensen die werken in de Randstad. Een extra perron is daarvoor belangrijk. Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto.


Deel II - chronologisch fotoverslag | 2022

Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Voor meer foto's, kies hieronder.


December 2022/januari 2023 | bouw station

Zicht vanaf parkeerterrein voor De Fietser (ENKA)

Voorbouwterrein tunneldelen Frisokazerne


November | plaatsing viaduct bij spoor 1

18 november | avond | het hier gebouwde brugdeel wordt op een trailer getakeld

Op deze trailer is het brugdeel verplaatst van het terrein van het vroegere LuAS naar de Albertstunnel.

18 november | laat op de avond | de Klinkenbergweg wordt gereed gemaakt voor de aanvoer van het brugdeel

19 november | ochtend | het brugdeel is succesvol geplaatst. Dit deel gaat gebruikt worden als verbreding van perron 1.


November | start bouw station, Sijsselt-overgang, geluidswal en viaduct

Ter hoogte van de kop van de Parkweg wordt een geluidsscherm geplaatst langs de spoorlijn. Omdat eerste de pijlers verkeerd waren aangebracht, levert dit werk wat vertraging op. Begin december moet de fietsroute naar het station weer open gaan.

Voor de Frisokazerne ligt een nieuw tunneldeel klaar, dat in de nacht van 18 op 19 november aan de Albertstunnel zal worden toegevoegd (noordzijde). Met een breedte van 4 meter, zal het een verbreding van het perron van spoor 1 opleveren. 

Links: de huidige spoorwegovergang naar de Sijsselt is al een hele tijd dicht. Meer richting de oude ENKA wordt gebouwd aan een nieuw viadiuct, dat in 2023 open zal gaan. Dit viaduct komt dus niet op de plek van de oude overgang.

Prorail en bouwcombinatie EdesPoort proberen met deze doeken het nieuwe station al vast te promoten. Helaas heeft de gemeente andere plannen met het 'stadspark'. Men spreekt daar van de bouw van 150 appartementen op het Noordplein ...

Op de perrons zijn (deels tijdelijke) voorzieningen aangebracht. De wachthokjes zullen weer verdwijnen als in 2023 het dak is geplaatst.


Oktober | weer een treinloos weekeinde

In het weekeinde van 1 oktober, was er weer een treinloze periode ingepland. In twee dagen tijd werden er werkzaamheden verricht aan de spoorbanen, kabels en werden de perrons ingericht met meubilair. Ook werden de liftschachten in de nieuwe tunnel ingetakeld.

In deze stills uit een timelaps van (c) EdesPoort is de start van de bouw van het station zelf te bekijken. De tunnel (1) ligt nu onder het spoor. Geheel rechts is de vloer van de fietsenstalling gestort (2), links leidt een betonnen kabelgoot naar de technische ruimte (3). Er wordt al gebouwd aan de winkels (4). Op plek (5) komt eind 2023 het nieuwe busstation, dat zal verdwijnen van het Noordplein. Dit plein gaat Polar Bearsplein heten. Over de fietsenstalling heen komt op termijn de verbreding van perron 5 én de snelfietsroute Arnhem-Veenendaal (6).


September | de treinen rijden weer

Op de eerste dag dat de treinen weer zouden rijden werd er gestaakt, maar de dag erna reden de treinen weer af en aan. Voor reizigers was het wennen, doordat het gebouw op perron 3/4 is verdwenen en doordat er een nieuw perron 5 in gebruik is genomen, voor treinen richting Arnhem. Dit perrons is niet bereikbaar vanuit de huidige 

Vanaf de perrons heb je nu uitgebreid zicht op het tunnelcomplex. De komende maanden zullen die voorzien worden van liften en (rol)trappen.


Augustus | 20-29 | finetunen spoorbaan en perrons

Het opnieuw aanleggen van de perrons 3/4. Gezien vanuit de watersproeitrein. (c) Spoorzone Ede.

Aanbrengen van de nieuwe bovenleiding

Kippenlijntje, gezien vanaf de Prins Bernhardlaan

Gezien vanaf het ENKA-trerrein.


Augustus | 14-19 | inrichting en spoorbaan

18 augustus | zicht vanaf het terrein voor de Frisokazerne

18 augustus | voor de Frisokazerne wordt continu materiaal aangevoerd

Situatie 16 augustus | de eerste rails is gelegd. Het fundament van de glijconstructie wordt verwijderd (links). Bron webcambeelden: webcam bouw.live.

Situatie 19 augustus | de rails van alle nieuwe banen is gelegd. Het terrein onder ligt klaar voor de bouw van het stationsgebouw. Bron webcambeelden: webcam bouw.live.


Augustus | 12 | tunnel op zijn plek

Zicht op de geplaatste tunnel, vanaf de Frisokazerne.

11 augustus | 22.39 uur | de tunnel ligt nog op de bouwplek

12 augustus | 8.15 uur | de tunnel ligt op zijn definitieve plek

Als je op 12 augustus na 8.00 uur wakker wordt en dan pas weer naar de webcam kijkt, zie je dat de tunnel inmiddels op zijn plek ligt. Het proces verliep zo voorspoedig, dat het eerder klaar was dan gepland. Bron webcambeelden: webcam bouw.live.

Op 12 augustus worden ter hoogte van de Parkweg al de nieuwe stukken rails aangevoerd en geplaatst. Gezien vanaf het balkon van mijn appartement.


Augustus | 7-11 | voorbereiding inschuiven tunnel

11 augustus 2022 | (1)= gebouw De Witte Hinde, (2)= gebouw op perron 3/4 is afgebroken, (3)= hier ligt de tunnel klaar om naar rechts geschoven te worden op 12 augustus, (4)= hier wordt een fundament gemaakt voor de op deze plek in te schuiven tunnel. Bron: webcam bouw.live.

10 augustus 2022 | 20.54 uur | rails zijn verwijderd en het zandtalud is weggegraven. Bron: webcam bouw.live.

10 augustus 2022 | 23.12 uur | er is gestart met het plaatsen van de prefab fundament-delen voor de nieuwe tunnel. Bron: webcam bouw.live.

9 augustus 2022 | afbraak gebouw op perron 3/4. Gezien vanaf mijn balkon.

9 augustus 2022 | werkzaamheden perron 1. Gezien vanaf busstation.

9 augustus 2022 | afbraak gebouw op perron 3/4. Gezien vanaf busstation.

9 augustus 2022 | afbraak gebouw op perron 3/4. Gezien vanaf busstation.

8 augustus 2022 | zicht vanaf mijn balkon richting de Parkweg

8 augustus 2022 | rails, perrons en bovenleiding zijn verwijderd

7 augustus 2022 | het gebouw op perron 3/4 staat er nog. De spoorlijn ligt er nog. Onderaan de foto liggen de prefab fundamentdelen waar de tunnel straks op zal komen. Bron: webcam bouw.live.

7 augustus | zicht op de werkzaamheden vanaf Frisokazerne.


Augustus 2022 | 'stilte voor de storm'

Aan het nieuwe perron 5 wordt al druk gebouwd. Hier stoppen straks (vanaf 2024) extra stoptreinen. Links en rechts van dit perron zit een opening, dat vanaf 7 augustus wordt weggegraven en waar de tunnel wordt ingeschoven. Daarna kan het perron worden afgemaakt.

Op deze foto is het hydraulische systeem te zien, via welke het complete tunneldeel verschoven zal gaan worden.

4 augustus: het gigantische tunneldeel ligt klaar voor de het 'grote inschuiven' dat vanaf 11 augustus zal gaan plaatsvinden. Dit inschuiven is straks real-time te volgen via een livestream van Bouwlive: https://bouw.live/spoorzone-ede/ 


Juli 2022 | tunneldelen

Deze tunneldelen worden in augustus 2022 in een trein-vrije-periode op hun plek geschoven en zullen de voetgangerstunnel vormen tussen het nieuw te bouwen station en het terrein voor de Frisokazerne.

Om de lagere delen droog te houden, wordt water weggepompt en dat wordt langs de route van de vroege AKU-sloot naast de Frankeneng, afgevoerd richting het Valleikanaal.

Op diverse plekken langs de spoorlijn worden materialen klaargelegd voor de grote operatie na 7 augustus. Hier: nieuwe bovenleidingmasten, ter hoogte van De Witte Hinde/ kop van de Parkweg.


Juni 2022 | bouwput

Zuidzijde station

Parkweg

ENKA-terrein

Johan Frisokazerne

Waar je ook kijkt rond het huidige station, overal wordt gewerkt. Hierboven: voor de Johan Frisokazerne.


Mei 2022 | nieuwe spoorbaan

Het station krijgt een nieuw perron, met als nummer 5. Ter hoogte van de Parkweg wordt hiervoor het nieuwe spoor al aangelegd.


April 2022 | werkzaamheden tunnel noordzijde

Aan de noordkant wordt hard gegraven op de plek waar in augustus de tunnel onder het spoor doorkomt.


Maart 2022 | bouw fundament en tunnel

Situatie 2 maart 2022. Gezien vanaf het parkeerterrein voor De Fietser.


Januari-februari 2022 | bouw tunneldeel gestart

Situatie 23 februari 2022: het eerste beton is gestort.

Februari: de glijbaan, waarop de tunnel gaat worden gebouwd, krijgt zijn vorm. Helemaal links wordt hij augustus 2022 heen geschoven.

Januari: Er is gestart met het bouwen van de tunnel, die later dit jaar in een treinvrij weekeinde onder het huidige spoor zal worden geschoven.