18. Parkweg en stationsgebied | Mooi Ede

De Parkweg (1) lag 150 jaar geleden niet in Ede, maar in het Buurtschap Maanen. Na de aanleg van de spoorlijn (2), de vestiging van twee kazernes (3) en de komst van de ENKA-fabriek (4), groeide ede naar Maanen toe en inmiddels is Ede-Zuid gewoon een wijk van Ede. Als vanouds zat hier veel horeca en daar is een klein deel van gebleven. Op de kop (5) worden nu appartementen gebouwd. In 2015 opent het nieuwe station Ede-Wageningen en dan zal de Parkweg weer met de Stationsweg verbonden zijn via een nieuwe tunnel (6). Alle foto's: Allard Bijlsma.  Basiskaart: openstreetmap.org.


Horeca

Manen was vroeger een zelfstandige buurt. Er was een eigen buurtbestuur met een buurtrichter en buurtmeesters. De buurt bezat een aanzienlijk grondgebied. Een groot gedeelte hiervan werd rond het begin van de twintigste eeuw door het rijk aangekocht voor de bouw van kazernes, ten behoeve van de komst van het garnizoen naar Ede. In 1911 werden de overgebleven gronden verkocht en werd de buurt opgeheven. De Parkweg werd na de WO II een belangrijk uitgaansgebied. Deels is dat nu ook nog zo, maar de meeste horeca zit nu op het Museumplein, in het Centrum. Op dit moment wordt de kop van de Parkweg ontwikkeld. In 2023 komt er een nieuwe tunnelverbinding met de Stationsweg, voor voetgangers en fietsers. Pas in 2025 zullen hier de oude stationsgebouwen verdwijnen.


Rating: 3 sterren
1 stem

Bombardement 1944


Zuidplein Station Ede-Wageningen

Dit gebied verandert de komende jaren sterk. Dit plein en de stationsgebouwen hier, zullen verdwijnen.


Oranjepark

Er zijn niet veel oude villa's over in dit gebied. Vroeger stonden hier meerdere statige hotels.


Spindop | winkelcentrum

De winkel concentreren zich rond het winkelcentrum De Spindop.


Nieuwbouw

De Parkweg ontwikkelt zich langzaamaan van een gebied met veel horeca, naar een woon- en winkelgebied. Op dit moment is er nog een appartementencomplex in aanbouw.