Station Ede-Wageningen | 2023 | chronologisch verslag

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Een thema dat Ede al meer dan tien jaar bezighoudt is het nieuwe station. Het is bijna een wonder dat eind 2021 gestart kon worden met de werkzaamheden. Het nieuwe station is belangrijk, om de groeiende reizigersstroom goed naar en van Ede te kunnen laten reizen. In de nieuwe wijken als ENKA-buurt en de kazernebuurt wonnen veel mensen die werken in de Randstad. Een extra perron is daarvoor belangrijk. Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto.


Deel III | chronologisch fotoverslag | 2023

Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Wil je oudere foto's zien? Kies hieronder.


Maart 2023 | trap geplaatst

De betonnen trappen vanuit de tunnel naar alle perrons zijn geplaatst.

Voortgang bouw station met 2e verdieping fietsenstalling

De bouw van de fietstunnel in de Stationsweg (2024) vordert gestaag. De bekisting van de dakdelen wordt gemaakt en gestort.

Aan de Frisokazerne-zijde wordt de toegang tot de tunnel en het viaduct over de Klinkenbergerweg afgewerkt. 

De immens grote driehoekige dakdelen liggen klaar om vanaf mei op de pijlers getild te worden.


Februari 2023 | plaatsing pijlers bij perron 5

De eerste pijlers bij perron 5 zijn geplaatst, boven op het dak van de fietsenstalling in aanbouw. In de roltrapruimte zijn bevestigingspunten te zien, waar ook pijlers op gaan komen. Deze foto's: 25 februari 2023.


Februari 2023 | plaatsing 1e 7 pijlers

In het treinloze weekeinde van 11-12 februari zijn met een kraan de eerste zeven dakdragende pijlers geplaatst op het middenperron (3/4). Binnenkort volgen de pijlers voor perron 1 en 5 en vanaf de maand mei zullen de megagrote driehoekige houten dakspanten worden geplaatst. Wat al wel duidelijk is nu: de overkapping wordt megagroot en zeer indrukwekkend.

Maandag na de plaatsing

Maandag na de plaatsing

Zaterdag/zondag tijdens de plaatsing

De vrijdag voor de plaatsing


Januari/februari | bouw station

Uitgang station voor Frisokazerne

Links snelfietsroute Arnhem-Veenendaal, rechts fietsenstalling

Driehoekige houten dakdelen worden samengesteld

Tunneldelen fietstunnel Stationsweg in aanbouw (2024 plaatsing)

Toekomstige snelfietspad richting Arnhem

Dakbedekking voor verbreding perron en voor snelfietsroute Arnhem-Veenendaal


December/januari | bouw station

Zicht vanaf het parkeerterrein voor De Fietser (ENKA)

Voorbouwterrein tunneldelen Frisokazerne


Wil je oudere foto's bekijken?