Station Ede-Wageningen | 2023 | chronologisch verslag

Website om zelf op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto.


Deel III | chronologisch fotoverslag | 2023

Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Wil je oudere foto's zien? Kies hieronder.


September 2023 | details

Half september | de bodem van de toegangsroute en de tunnel zelf zijn tot wel 50 cm opgehoogd met zand. Hierin zijn alle leidingen weggewerkt. Binnenkort wordt het geheel betegeld. In alle (..) traptreden zijn 42 gaten geboord. Hier komen ronde pluggen die ervoor moeten zorgen dat je altijd goed ziet hoe de trap loopt en tegen zorgen ze ervoor dat je minder snel uitglijdt. Het ligt in de planning dat in de voorjaarsvakantie in februari 2024 het nieuwe station opengaat.

Begin september | er is een start gemaakt met het bedekken van alle betonnen vloeren met bitumen. Daarop wordt tot een halve meter aan zand gestort en daarop komt de definitieve betegeling.

De rand van de fietsenstalling wordt afgewerkt met houten planen. Daarop komt later de metalen definitieve afwerking. Er is een verbinding met houten driehoeken gemaakt tussen het stationsgebouw en de klokkentoren. Het dak tussen stationskap en fietsenstalling wordt bedekt met metalen golfplaten en glas.


Eind augustus 2023 | vordering tegelwerk en dakverbinding

Na een moeizame start (de tegels lieten los) wordt het tegelwerk nu voortvarend aangepakt. Zelfs tijdens de bouwvak werd hier zeven dagen per week doorgewerkt ....

In augustus is het dak van het station verbonden met dat van het station. Fietsers die hier de snelfietsroute naar Arnhem gebruiken of aankomen vanuit de ENKA-buurt, rijden hier als het ware het station binnen. Onduidelijk is of dit deel van het dak nog wordt afgesloten of dat dit dakdeel openblijft. Duidelijk is al wel dat met een (meest in Nederland voorkomende) zuidwestenwind en regen, de toegang tot de fietsenstalling een tochtige en natte bedoening wordt.


Begin augustus 2023 | start bouw wachttoren

Nu de Westtunnel klaar is, is men begonnen met het opruimen van het bouwterrein.

Bouw van de klokketoren is gestart, gezien vanaf de Akulaan

Bouw van de stationstoren is gestart, gezien vanaf perron 5

Het stationsgebouw is vrijwel waterdicht. Vrijwel alle glas is geplaatst.


Juli 2023 | trap gereed | Westtunnel ligt klaar

Er is een begin gemaakt met de overkapping van de ingang van de fietsenstalling. Die betonnen bak wordt een (dure) bloemenbak.

Op vrijdag 21 juli werd dit zijpaneel ingetakeld. Hier komt straks het dakdeel tussen perron 5 en het stationsgebouw.

De trap is opgebouwd uit losse platen zandsteen, idem aan die van het oude station. Dat ziet er vertrouwd uit.

De drie tunneldelen en de vijf kleine losse delen staan helemaal klaar.

Het glas langs perron 5 is geplaatst en de trein naar Nijmegen spiegelt zich daar nu in.


Juli 2023 | hele dak zit erop