Aanpak Klinkenbergerweg | 2024

Nu het noordelijke deel van de Generaal Hackettlaan helemaal klaar en in gebruik is, is het mogelijk geworden de Klinkenbergerweg aan te pakken. Overal zijn werkzaamheden aan de gang langs de weg. Als die werkzaamheden klaar zijn, kan begonnen worden met de ombouw van de Stationsweg naar een fietsstraat. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


April 2024 | nabij de Belvédère

April 2024 | nabij de Arnhemseweg