Aanpak Kerkweg Noord | 2023

De Kerkweg, tussen het spoor en de Verlengde Maanderweg, is een drukke weg en wordt momenteel ervaren als onveilig. Met name de aansluiting van het fietspad naar en van de Somatunnel is onduidelijk. Ook is de riolering aan vervanging toe. De vervanging van het riool en de aanpak van de verkeersveiligheid bieden kansen om de Kerkweg een mooie, veilige en nieuwe inrichting te geven. Zo wordt de inrichting aangepast aan de maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Geschiedenis van de Kerkweg

Historisch gezien was de Kerkweg een small zandweg, via welke bewoners van de buurt Maanen naar het dorp Ede (de kerk) konden gaan. Tot 2019 was de Kerkweg een belangrijke verbindingsweg tussen de Bloemenbuurt en Beatrixwijk, met Ede-Zuid, via de spoorwegovergang in de spoorlijn Ede-Veenendaal. Sinds deze overgang in 2019 is gesloten is dit een op het spoor doodlopende weg geworden. De op de verkeerde plek aangelegde Somatunnel, maakt dat er een onoverzichtelijke verkeerssituatie is ontstaan, met name voor fietsers. Daar valt op het oog weinig meer aan te doen, maar het opnieuw inrichten zal de situatie wel veiliger en voor het oog wat aantrekkelijker kunnen gaan maken. 

Zicht richting de Verlengde Maanderweg in 1991. Bron: Gemeentearchief Ede.

De gesloten spoorwegovergang, gezien in 2021.

Deze luchtfoto is van 2013: (0)= aan te pakken deel van de Kerkweg, (1)= in 2019 gesloten spoorovergang, (2)= SOMA-complex, (3)= Verlengde Maanderweg (4)= Prins Bernardlaan. Bron: Gemeentearchief Ede.

Augustus 2023 | zicht richting Verlengde Maanderweg

Augustus 2023 | zicht richting Ernst Casimirlaan/ spoorlijn

Zicht richting fietspad Somahof (links)

Zicht richting fietspad Somahof (rechts)

Foto's van de huidige situatie | augustus 2023.


Wat gaat er gebeuren?

Het riool gaat vervangen, dus de straat gaat open. Daarna wordt de weg versmald. De weg krijgt nieuwe bestrating. Er worden parkeerplekken en plantvakken aangelegd. Na heropening is de toegestane snelheid 30 kilometer/uur. Bedoeling is najaar 2023 met het werk te starten.

Uitleg bij de kaart: blauw is het aan te pakken stuk Kerkweg, (1)= in 2019 gesloten spoorwegovergang, (2)= Beatrixwijk, (3)= Bloemenbuurt, (4)- fietstunnel, (5)= autotunnel. 


Blijft over: een braakliggend terrein

Onduidelijk is wat er met dit terrein gaat gebeuren.  Het ligt tussen de Kerkweg, het Somapad en de Somatunnel.