Kernhem Noord | uitbreiding van Ede | 2025 tot 2040

Het projectplan Kernhem Noord voorziet in de bouw van 2500 tot 2700 woningen. Een aantal jaren geleden is het plan wat in de ijskast beland, maar door de toenemende vraag naar woningen, is het plan nu weer nieuw leven ingeblazen. Het is de bedoeling dat in 2028 de eerste bewoners hun sleutel krijgen. Een kwart van de wijk gaat bestaan uit appartementen, de rest wordt huizen met een tuin. De maximum bouwhoogte bedraagt vier tot zes bouwlagen. In het midden komt een park dat zo'n 20-25% van het plangebied zal beslaan. De actieve boeren verdwijnen, maar de boerenerven blijven bestaan en krijgen deels een andere bestemming. Voor voorzieningen moet men naar de Parkweide. Besluitvorming voor het gebied staat gepland voor juni 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Plangebied

Het gebied A is geheel en gebied B is vrijwel geheel volgebouwd op dit moment. Hier zijn al zo'n 2500 woningen gerealiseerd en hier komen nog zo'n 500   bij, de komende jaren.

De delen C en D behoren tot het plangebied Kernhem-Noord. Hier komen mogelijk nog tussen de 2500 en 2700 woningen bij.

Bron kaart: Gemeente Ede.


Wat heeft dit gebied te bieden?

Volgens de gemeente Ede is het plangebied interessant omdat:

  • Het aansluit bij bestaande fietsroutes.
  • De aanwezigheid van winkelcentrum Parkweide.
  • Aanwezigheid van kinderopvang en een medisch centrum.
  • Karakteristieke landschapswaarden.

De Doesburgerdijk als scheidingsweg

De huidige Doesburgerdijk is de grens tussen het al bebouwde deel AB en het toekomstige deel CD. De weg moet qua landschappelijke en historische uitstraling bewaard blijven. Het maakt deel uit van de plannen hier te komen tot een stadspark.

Foto's van de Doesburgerdijk, genomen in 2021.