Kazerneterreinen  |  Toen en nu

Vrijwel alle historische kazernegebouwen van de diverse Edese kazerneterreinen zijn bewaard gebleven en de meeste gebouwen hebben al een nieuwe bestemming gekregen. Veel van deze gebouwen zijn in 2006 aangewezen tot rijksmonument. In 2010 heeft Defensie deze terreinen overgedragen aan de gemeente Ede. De Willem Friso-, de Arthur Kool-, de Elias Beeckman- en de Simon Stevinkazernes hebben inmiddels een nieuwe bestemming. Plannen voor de Maurits-, Bergansius- en Van Essenkazerne zijn rond of vrijwel rond.


Ingang kazerneterreinen | bij station Ede-Wageningen

TOEN: onbekend. Ingang was ter hoogte van het huidige parkeerterrein voor het huidige station Ede-Wageningen. Hier loopt nu de Klinkenbergerweg dwars doorheen.

NU: 2021. Na 2025 wordt dit parkeerterrein een park en komt er een fietsers-voetgangersbrug richting de oude kazernes.


Frisokazerne | nu: Akoesticum

TOEN: onbekend.

NU: 2021

TOEN: onbekend.

NU: 2019

TOEN : WO II. De Duitse Kriegsmarine heeft de Frisokazerne omgedoopt tot Kommodore Bontekaserne.

NU: 2019


Mauritskazerne | wordt: World Food Center Experience

TOEN: onbekend. 

NU: 2021


Arthur Kool kazerne | nu: wooncomplex

TOEN: onbekend.   Bron: ansichtkaart.

NU: 2020


Smederij Arthur Kool kazerne | nu: Militair Platform Ede

TOEN: onbekend.  Smederij. Nu museum over de militaire geschiedenis.

NU: 2020. [ naar informatie museum ]


Van Essen kazerne | wordt: wooncomplex

TOEN: onbekend

NU: 2020


Bergansius kazerne | wordt: wooncomplex

TOEN: onbekend

NU: 2020


Elias Beeckman kazerne | nu: wooncomplex voor ouderen

TOEN: onbekend - NU: 2020


Simon Stevin kazerne | nu: wooncomplex

TOEN: onbekend

NU: 2021


Protestants Militair Tehuis | wordt: afgebroken

TOEN: onbekend. 

NU: 2021.  Tijdelijk een vestiging van het Leger des Heils. Tot voor kort een pizzarestaurant. Staat op de nominatie om gesloopt te worden.