short walk door ede | bomenroute ede-wageningen

Startpunt: Stationsweg ter hoogte van station Ede-Wageningen.
Afstand
: 3,1 km.  Aantal stappen: 5400.
Wandeltijd: 54 minuten.  Laatst bijgewerkt: juni 2024. 
Scan de code: om de routebeschrijving in beeld te krijgen.
Wat zie je: we maken een wandeling rond station Ede-Wageningen en focussen ons daarbij op de bomen langs de route en de verhalen over de vele bomen die hier zijn verdwenen of staan te verdwijnen. Het geeft zo een beeld van de gevolgen van de uitbouw van Ede voor het bomenbestand.

Een PDF-document kun je doorsturen naar iemand anders en ook afdrukken op papier. Voor een kaart en wandelroute in Google Maps: [ klik hier ]. Voor een kaart van Ede met alle bomen: [ klik hier ]

Start de route bij punt (1) en loop via de aangegeven aanwijzingen en lijn in de kaart. Bij elk nummer is informatie over die plek opgenomen. Een (X) toont een plek waar je horeca vindt.

(1)= Start vanaf de Stationsweg nabij De Witte Hinde | (2)= Keetmolen | (3)= Witte Hindepark | (4)= Zwarte Laantje | (5)= Stationsweg | (6)= Bospark | (7)= Stormbaan | (8)= Mauritskazerne en WFC | (9)= Exercitieterrein | (10)= Kinkenbergerweg 

 1. Start van de tocht is de Stationsweg, ter hoogte van het appartementencomplex De Witte Hinde. Vanaf medio 2025 is deze plek bereikbaar vanaf perron 1 van station Ede-Wageningen.
       [1] Ondanks de aanleg van de tunnel hier zijn enkele bomen met een ouderdom van 1890-1930 gered, mede door de inzet van omwonenden. Hier staan drie monumentale zomereiken, een Amerikaanse eik uit 1930, zes esdoorns en minder oud: veel paardenkastanjes, waarvan er diverse door ziekte al zijn verdwenen. Begin 2025 worden hier nieuwe bomen bij geplant, zoals zomereiken en lindes.
 2. Loop noordwaarts (van de spoorlijn af) en neem de eerste weg LA (= Dr. Ariensweg).
       [2] Juni 2024 besloot de gemeenteraad dat acht oude bomen, direct rond de molen, gekapt mochten gaan worden. Doel is de molen meer wind te geven, na de bouw van appartementen op het terrein van de vroegere garage Kirpestein.
 3. Eerste weg LA (= Witte Hindepark).
 4. Ga RD bij onverharde pad en houdt direct R aan en loop zo langs de spoorlijn.
       [3] In dit park staan vooral zeer oude zomereiken, maar ook sparren, dennen, een paardenkastanje, een berk, een linde en heel veel hazelaars (niet fijn bij hooikoorts), lijsterbessen en vogelkers. De molenaars van de Keetmolen zouden graag dit hele bos kappen, maar het betreft hier de oudste bomenverzameling (= arboretum) van Ede. 
 5. Einde pad RA (= Dr. Ariensweg).
       In het middenterrein staan mooie valse Christendoorns. Verderop een tamme kastanje.
 6. Eerste weg LA (= Padberglaan).
       Op het terrein van de Antoniuskerk staat een rij Hollandse Lindes en enkele Leylandcipressen. Bewoners zijn in hun tuin (links) losgegaan met leilindes en een Japanse esdoorn.
 7. Einde Padberglaan schuin RD onverharde pad in (= Zwarte Laantje).
       [4] Langs het pad staan zomereiken en beuken, de meest van rond 1930. Kijk je rechts in de tuin van Villa Richmond, dan zie je daar beuken uit 1880 en 1900.
 8. Eerste weg RA (= Laan 1933).
        Langs deze weg staan bomen die je weinig tegenkomt: Amerikaanse Amberbomen, geplant in 1991.
 9. Einde weg RA (= Stationsweg).
       [5] Vooral in de tuinen van de huizen aan de Stationsweg staan oude bomen. Het zijn vooral beuken en sommige zijn al meer dan 150 jaar oud. Rond 1870 werden hier villa's gebouwd, langs de weg tussen het dorp Ede en het buurtschap Maanen. In 2024 konden bewoners op kosten van de gemeente volwassen bomen in hun tuin laten plaatsen. De weg wordt binnenkort versmald naar een fietsstraat en aan één zijde voorzien van een strook groen met extra bomen.
 10. Direct LA (= Kazernelaan).
       Deze weg kenmerkt zich door de aanplant van allemaal dezelfde bomen: Hollandse Linde. Ze zijn aangeplant in 1950, toen dit nog een toegangsweg naar de kazernes was.
 11. Ga RD en kruis zo de Klinkenbergerweg (= Kazernelaan). 
       Ook hier weer lindes langs de weg, maar rechts in de tuinen vind je alle typen bomen, die je in een tuincentrum kunt kopen.
 12. Ga daar waar de Kazernelaan een fietspad wordt, schuin RA wandelpaadje in en loop zo langs de flat (= De Kolonel). 
       Dit parkje laat het nieuwe beleid in beplanting zien: zo veel mogelijk soorten bij elkaar. Hier staat veel jonge aanplant: lijsterbes, esdoorn, vogelkers, zomereik, ruwe berk. Maar ook naaldbomen als de fijnspar.
 13. Houdt L aan op dit paadje en ga zo voor de flat laan. 
 14. Ga bij verharde weg (= Bergansiuslaan) RD het verharde voetpad in en volg dit kronkelende pad een tijdje.
        [6] In dit bos is veel gekapt de afgelopen jaren, maar ook weer veel aangeplant. Er staan fijnsparren, gewone esdoorn, zomereiken, robinia (valse acacia), ruwe berk en ook ratelpopulieren en wilgen. Het gebied is een speelbos voor wat oudere kinderen.
 15. Ga bij de klimattributen RA een smal onverhard pad in en ga door het klaphekje bij de grote weg (= Generaal Hackettlaan).
 16. Steek deze drukke weg voorzichtig over en ga aan de overzijde door weer een klaphekje. 
        Voor de aanleg van deze weg zijn de afgelopen jaren meer dan 2000 grote bomen gekapt. Eind 2023 zijn er weer honderden nieuw aangeplant en die zie je hier goed staan. Hiertoe behoren robinia's (een exoot ...), beuken, eiken en dennen (een exoot ...).
 17. Baan je een weg door de begroeiing totdat je op een open veld aankomt (= Stormbaan). Ben je slecht ter been, dan kun je ook links van dit stukje de verharde weg nemen (= Peletonlaan) en dan RA de Stormbaan opgaan.
 18. Ga op het open veld RA en vervolg dit veld langs de recentelijk opgeknapte Stormbaan-attributen.
       [7] De Stormbaan wordt omgeven door percelen met smalle fijnsparren. Deze bomen worden allemaal gekapt, omdat ze een gevaar vormen bij een zware storm. Een deel is ook verdwenen door de aanleg van een weg (= Bataljonlaan). 
 19. Ga bij aankomst bij een verharde weg LA  en houdt daar R aan (= Bergansiuslaan).
       [8] We betreden het gebied van voorheen defensie. Hier is het heel simpel: waar bomen staan, daar lagen de wegen op het terrein. Waar geen bomen staan, daar stonden gebouwen of lag het exercitieterrein. Op dit laatste terrein staan twee mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum).
 20. Ga na het verwaarloosde 'Stookgebouw' RA naar beneden en daarna direct weer LA. 
       Op dit terrein wordt binnenkort een houten kantoorgebouw gebouwd. Hier staan geen bomen, want hier stond in het verleden bebouwing, waaronder 'Het Arsenaal'
 21. Neem de eerste mogelijkheid LA, weer terug naar de Bergansiuslaan en vervolg die richting de spoorlijn.
 22. Ga einde weg RD verharde pad in en direct na de vroegere defensie toegangspoort RA (= onverhard pad langs de spoorlijn).
       Langs dit pad liepen militairen vanaf het station naar de kazernes. Hier zie je welke bomen hier graag groeien, als je ze niet aanplant: ruwe berk, zomereik, lijsterbes, vogelkers. 
 23. Einde pad R aanhouden en klinkerweg volgen en RA na gebouw van de Frisokazerne. Houd de Frisokazerne aan je rechterhand.
 24. Loop zo voor de Frisokazerne langs naar het vroegere exercitieterrein. 
       [9] Bij de vlaggenmasten staat een hemelboom en daar vlak bij een oude atlasceder. Richting de Klinkenbergerweg weg lag vroeger het Luas-gebouw en staan dus weinig bomen.
 25. Ga RD en loop voor de Mauritskazerne langs.
 26. Ga ter hoogte van de ingang van de kazerne LA een gravelpad in. 
        Direct links zie je enkele oude paardenkastanjes. Die stonden langs de historische toegangsweg, die liep vanaf de Stationsweg naar de kazernes en die zich na een tijdje splitste. De aanleg van de Klinkenbergerweg heeft deze toegang doorbroken.
 27. Steek bij de stoplichten over.
       [10] De Klinkenbergerweg is geen oude weg, dus hier staan bomen die maximaal 40 jaar oud zijn. Ze staan vooral op het talud aan weerszijden van de toegang tot de Albertstunnel. Voor het vervoer van drie tunneldelen (augustus 2024) zijn op deze plek alle grote bomen gekapt. Het betrof vooral populieren.
 28. Ga daarna of RD Keetmolenweg in (tot medio 2025 afgesloten) of ga RA fietspad volgen en vóór de benzinepomp LA de weg langs garage in. De Keetmolenflat houd je zo aan je linkerkant.
 29. Einde weg LA (= Stationsweg). Einde van deze route.

LA=linksaf, RA= rechtsaf, RD= rechtdoor, L=links, R=rechts.

Uitleg bij de nummers in de kaart:

 • [1] Info Noordplein station Ede-Wageningen.
  Ede heeft een nieuw station gekregen, iets oostelijk van het oude. Het is in gebruik vanaf februari 2024. Op het Noordplein staan nog enkele zeer oude bomen, die gelukkig gered lijken te worden.
 • [2] De Keetmolen
  De Keetmolen is in de 19e eeuw afgebrand en daarna weer opgebouwd. De RK kerk is een nieuwe versie op ongeveer dezelfde plek. De vorige versie in bij het bombardement van september 1944 getroffen en afgebrand. In de tuin van de kerk staan diverse monumentale bomen.
 • [3] Witte Hindepark
  Dit bosgebied was tot de jaren '60 van de vorige eeuw de tuin van hotel De Witte Hinde. Hier werden bewust allerlei soorten bomen door elkaar aangeplant. Dit maakt dit dat dit gebied het enige arboretum in Ede is. Het is eigendom van de gemeente en die steekt er helaas weinig energie in.
 • [4] Zwarte Laantje
  Het Zwarte Laantje is aangelegd om een buffer te vormen tegen het stuifzand van het Maanderzand (links) en de tuinen van de luxehuizen van de Stationsweg (rechts). Onder de grond liep een gasbuis en het pad werd verhard met (zwart) as.
 • [5] De Stationsweg
  Rond 1850 was de Stationsweg een kale grindweg, die liep van Wageningen tot aan Barneveld. De opening van het station Ede-Wageningen in 1845 (een stuk buiten het dorp) en de eerste kazernes (1904), maakten dat de Stationsweg een belangrijke verbindingsweg werd. In de tuinen van de villa's langs de weg werden bomen aangeplant. De meeste monumentale bomen van Ede staan hier.
 • [6] Bospark
  Door de aanleg van de Generaal Hackettlaan is dit stuk bos afgesneden van het deel rond de Bosbaan. Ook is er veel gekapt; deels voor de weg, deels omdat bomen er slecht bij stonden. Wat over is, is omgevormd tot een speelbos voor kinderen.
 • [7] Stormbaan.
  De stormbaan is aangelegd voor en gebruikt door de militairen die hier in de diverse kazernes waren gelegerd. Het lag op loopafstand van de sportvelden bij de Elias Beeckmankazerne. In 2024 zijn de  sportattributen hier opgeknapt. [ meer informatie ]
 • [8] Mauritskazerne en Food Experience.
  Deze kazerne stamt uit 1906. Hier zijn nu food-start-ups in gevestigd. Het vroegere exercitieterrein staat nu vol met auto's, tot aan het stookgebouw toe. Hier stond vroeger een groot kantinegebouw, maar dat is afgebrand in de jaren '70. 
 • [9] Frisokazerne en exercitieterrein.
  In 1906 opende hier de Frisokazerne. Tot de eind jaren '90 was hier de Luchtdoelartillerieschool gevestigd. Nu onder de naam 'Akoestikum' in gebruik als muziekopleiding en concertzaal. Voor het exercitieterrein stond tot 2014 de LuAS Luchtafweerschool. Op het terrein staan een aantal speciale bomen.
 • [10] Klinkenbergerweg
  Deze weg is pas rond 1980 doorgetrokken naar het station en sloot aan op de toen nieuwe Albertstunnel. Bomen langs de weg zijn dus meestal niet heel oud. 

Valse Christendoorns | Witte Hindepark.

Rechts een Amerikaanse Amberboom | Laan 1933.

Fijnsparren, aan de rand van de Stormbaan. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

Diashow met ruim 50 foto's langs de door mij in juni 2024 voor het laatst gelopen route. Eerste foto: Noordplein bij het station.

Eigen opnames van juni 2024.