Station Ede-Wageningen | 2021- 2023 | chronologisch verslag

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Een thema dat Ede al meer dan tien jaar bezighoudt is het nieuwe station. Het is bijna een wonder dat eind 2021 gestart kon worden met de werkzaamheden. Het nieuwe station is belangrijk, om de groeiende reizigersstroom goed naar en van Ede te kunnen laten reizen. In de nieuwe wijken als ENKA-buurt en de kazernebuurt wonnen veel mensen die werken in de Randstad. Een extra perron is daarvoor belangrijk. Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto.


Nieuw station | chronologisch fotoverslag | 2021

Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. 


Januari-februari 2022 | bouw tunneldeel gestart

Situatie 23 februari 2022: het eerste beton is gestort.

Februari: de glijbaan, waarop de tunnel gaat worden gebouwd, krijgt zijn vorm. Helemaal links wordt hij augustus 2022 heen geschoven.

Januari: Er is gestart met het bouwen van de tunnel, die later dit jaar in een treinvrij weekeinde onder het huidige spoor zal worden geschoven.


December 2021 | grondwerkzaamheden

December 2021 | de grond wordt in zijn geheel nog een meter verlaagd en de plek waar de spoortunnel zal worden gebouwd, wordt gecreëerd. Oude niet gebruikte sporen worden verwijderd. Vergunning voor de bouw is aangevraagd en men hoopt die in januari 2022 te verkrijgen.

December 2021 | nieuwste schetsen van het toekomstige station. Bron: projectbureau bouw station Ede-Wageningen.


November 2021 | inrichting projectgebouw en infocentrum

Oktober 2021 | bouw projectgebouw

November 2021 | ingebruikneming projectgebouw en opening van het info centrum

Oktober 2021 | opening website https://www.spoorzone-ede.nl/ en bijbehorende app

Oktober 2021 | online informatieavond (let op: duurt bijna 2 uur)

Scan deze QR-code om de Spoorzone-app op te halen op je telefoon.


September 2021 | bouwrijp maken grond zuidzijde

September 2021 | het gebied waar het station zal komen is bouwrijp gemaakt. Vanaf november zal nog wel een meter zand worden verwijderd. Op dit terrein zal de tunnel worden gebouwd, die later in 2022 onder het spoor zal worden geschoven. Ook de houten dakconstructie zal hier in delen worden ontwikkeld en later op zijn plek worden getakeld.


Juli 2021 | tunneltracé noordzijde

Juli 2021 | ruwe afgraving tunneltracé. Gezien vanaf perron 1.

Augustus 2021 | afgewerkt tunneltracé. Gezien richting het station

Augustus 2021 | afgewerkt tunneltracé. Gezien richting het station