Bio-Energie De Vallei | biomassa vs duurzaamheid

De stad Ede kent drie zogenaamde biomassa-centrales. Hier wordt snoeiafval verbrand en met de vrijkomende energie (stoom) wordt onder meer warm water gemaakt. Dit warme water wordt geleverd aan het Warmtebedrijf Ede. In Ede is er uitgebreid discussie ontstaan over het duurzame karakter van dit soort centrales. Zie de berichten in de Gelderlander: [ hier ] en [ hier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het warme water wordt opgewekt door middel van drie bio-centrales in het noorden (rechts) en zuiden (links) van Ede. Daar wordt snoeihout verbrand en met de vrijkomende warmte (stoom) wordt water verwarmd. Dit water wordt geleverd aan woonhuizen, bedrijven en instellingen.

In deze bio-centrales worden zogenaamde chips (snoeihout) van tussen de 5 en 12 cm verbrand. 80% van het gebruikte snoeihout komt uit een straal van maximaal 50 km rond Ede. Er worden dus geen pellets gebruikt en vervoerskosten bespaard. Met de vrijkomende stoom wordt warm water geproduceerd. De uitstoot van de centrales wordt continu gemeten. Die ligt binnen de afgesproken normen. 


De stoom wordt ook los geleverd. In 2015 heeft Bio-Energie De Vallei hiervoor een overeenkomst gesloten met HSV Moulded Foams Group (HSV MFG) uit Ede. De stoom wordt gebruikt bij de productie van plastics.


De toekomst: aardwarmte

De provincie Gelderland geeft op dit moment geen vergunningen meer af voor de bouw van biomassa-centrales. De uitstoot van de centrales zit dan wel onder de norm, maar algemeen is het idee dat deze vorm van energie-opwekking niet de meest duurzame is. De gemeente Ede zit op dit moment in een verkenningsfase, om te zien of aardwarmte op termijn de rol van de drie bio-centrales kan gaan overnemen. Op grote diepte (2,5 km) gaat gezocht worden naar warm water (80-90°C). Mocht dit succesvol zijn, dan komt er een continue stroom van warm water beschikbaar. De biomassa-centrales zouden dan als een backup kunnen gaan dienen, waarbij ze alleen aan gaan tijdens calamiteiten, piekmomenten en tijdens onderhoud.

Website: https://www.aardwarmteinede.nl