Home » Thema's » Stadsontwikkeling » Toekomst » Station Ede-Wageningen | 2023

Station Ede-Wageningen 2023 | Toekomst  van  Ede 

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid).


Nieuw station | het plan

Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp.

Ede maakt zich klaar voor een groeiend aantal reizigers; bezoekers en inwoners. Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor rijden en stoppen er in de toekomst ook meer treinen op het station Ede-Wageningen. De bouw van het nieuwe moderne station Ede-Wageningen met een nieuw spoor is een technische uitdaging die het mogelijk maakt dat er in de toekomst meer treinen kunnen rijden en stoppen in Ede-Wageningen. Het station wordt daarom beter ingericht om ook de overstap naar bus, fiets en auto op een hoger peil te brengen. Najaar 2021 is gestart met de bouw.

Zie in de animatie hoe het nieuwe station eruit gaat zien (video). Sfeerbeelden: Projectbureau.


Nieuw station | chronologisch fotoverslag

De komende jaren zal ik hier van alle wat grotere veranderingen rond de bouw van het station verslag doen. 


November 2021 | inrichting projectgebouw en infocentrum

Oktober 2021 | bouw projectgebouw

November 2021 | ingebruikneming projectgebouw en opening van het info centrum

Oktober 2021 | opening website https://www.spoorzone-ede.nl/ en bijbehorende app

Oktober 2021 | online informatieavond (let op: bijna 2 uur)

Scan deze QR-code om de Spoorzone-app op te halen op je telefoon.


September 2021 | bouwrijp maken grond zuidzijde

September 2021 | het gebied waar het station zal komen is bouwrijp gemaakt. Vanaf november zal nog wel een meter zand worden verwijderd. Op dit terrein zal de tunnel worden gebouwd, die later in 2022 onder het spoor zal worden geschoven. Ook de houten dakconstructie zal hier in delen worden ontwikkeld en later op zijn plek worden getakeld.


Juli 2021 | tunneltracé noordzijde

Juli 2021 | ruwe afgraving tunneltracé. Gezien vanaf perron 1.

Augustus 2021 | afgewerkt tunneltracé. Gezien richting het station

Augustus 2021 | afgewerkt tunneltracé. Gezien richting het station