Temperatuur | 2015-nu

Temperatuur of warmtegraad is een begrip dat aanduidt hoe warm of koud iets is. Natuurkundig gezien is het een maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie per molecuul, plus de beweging van atomen in moleculen. Het woord wordt ook specifiek gebruikt in de betekenissen koorts en buitenluchttemperatuur. Temperatuur wordt doorgaans gemeten met een thermometer en in België en Nederland meestal uitgedrukt in graden Celsius. Bron: Wikipedia.


Lente

Ede: 12 graden, gemiddeld voor april 2018.

Ede: 18 graden op 9 maart.

Ede: 17 graden op 13 juni.

Zomer

Ede: 31 graden op 1 juli. 

Ede: 17 graden op 9 juli.

Ede: 23 graden op 26 augustus.

Herfst

Ede: 14 graden gemiddeld | september 2019.

Ede: 10 graden op 9 oktober.

Ede: -05,5 op 2 december.

Winter

Ede: -2 graden op 30 januari.

Ede: -15 graden op 3 februari 2012.

Ede: -20 graden op 4 februari 2012.

Bronnen: KINMI en Infoplaza.