Kolkakkerbuurt  |  renovatie en nieuwbouw

De Kolkakkerbuurt was begin 20e eeuw de eerste planmatige uitbreiding van het dorp Ede. Het is het begin van wat we nu Ede-West noemen. In 2017 presenteerde Woonstede het plan om de wijk rigoureus aan te pakken. Slechts een deel van de woningen kon gespaard blijven, het meeste ging tegen de vlakte. 76% van de bewoners ging akkoord met het plan. In 2023 nadert de wijk langzaamaan zijn voltooiing en de meerderheid van de bewoners en passanten lijkt tevreden met wat het begint te worden. Op deze pagina wat foto's van het bouwproces. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Geschiedenis

De huidige Kolkakkerbuurt dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het is een tuindorp waarin het stedelijke karakter in een dorpse omgeving als belangrijke onderscheidende kwaliteit kan worden aangemerkt. De woningbouwvereniging heeft de eerste fase van de Kolkakkerbuurt in 1918-1919 gebouwd, de tweede fase is in de periode 1920-1921 gerealiseerd. Het tuindorp werd gerealiseerd in een periode waarin de komst van Kazernes en een toenemende industrialisatie veel veranderingen met zich meebracht. Er was een toenemende behoefte om in Ede te blijven wonen in plaats van iedere dag naar het werk te moeten reizen. Zo ontstond een forse woningbehoefte aan met name gezinswoningen.

Patrimonium gaf architect G. Feenstra opdracht het ontwerp voor het tuindorp Kolkakker te maken. Het tuindorp als woonomgeving in het begin van de vorige eeuw was werkelijk een fenomeen. De tuindorpen moesten ervoor zorgen dat grote groepen mensen een goede leefomgeving kregen. De tuindorpen functioneerden veelal als ‘zelfstandige’ leefgemeenschappen want naast de woningen waren er scholen, kerken, winkels, badhuizen en gemeenschapshuis etc. Een tuindorp is compleet in woningen en voorzieningen. In het tuindorp trof men veelal grondgebonden eengezinswoningen aan. De woningen hebben over het algemeen grote tuinen, zodat naast het drogen van de was er ook voldoende ruimte is voor het verbouwen van groente en fruit. Het tuindorp is dan ook de aantrekkelijke oplossing voor een gezonde leefomgeving voor arbeiders en middenstandgezinnen. Het tuindorp Kolkakker toont zich dorps en landelijk, en dat was ook de bedoeling van de ontwerpers.

Bron: Woonstede | 2017.

Oude foto Kolkakkerweg: circa 1920. Bron: Gemeentearchief Ede.

circa 1918 | eerste steenlegging door burgemeester Creutz. Bron: Gemeentearchief Ede.

Kolkakkerweg in 1920. Bron: Gemeentearchief Ede.

Brinkweg in 1985. Bron: Gemeentearchief Ede.


Herinrichtingsplan | 2017

Uitleg bij de kaart: Met blauw heb ik de Kolkakkerbuurt aangegeven. De lichtbruine huizen langs de Kolkakkerweg (2) zijn gerenoveerd, de donkerbruine betreffen hernieuwbouw. (1)= Patrimoniumplantsoen, (2)= Kolkakkerweg, (3)= Verlengde Maanderweg, (4)= spoorlijn (5)= Schaapsweg. (c) Woonstede 2017.

Opvallend in het plan is het Patrimoniumplantsoen, dat gecreëerd wordt tussen de Verlengde Maanderweg en de Brinklaan. Deze impressietekening is uit 2017 en de huizen lijken niet op wat uiteindelijk is gebouwd. Bron: Woonstede.


Renovatie en herbouw | chronologisch

2023

Er wordt hard gewerkt aan de bestrating, het plantsoen en de verdere inrichting | mei 2023

Langs de Verlengde Maanderweg | winter

Hier komt het Patrimoniumplantsoen | natte sneeuw valt


2022